<<
>>

ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Київ-2010. 2010

25.00.04 – місцеве самоврядування Науковий керівник: ЖОВНІРЧИК Ярослав Федорович, кандидат наук з державного управління, доцент

<< | >>
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
РОЗДІЛ 2 КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
РОЗДІЛ 3 ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. ШУМІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Дніпропетровськ –2013 - 2013 год
  2. Е. А. Афонін, О. В.. Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ уклад : - К. : НАДУ,2010. - 48 с. - 2010 год
  3. Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008 - 2008 год
  4. ДРОБЯЗКО Інна Миколаївна. МАРКЕТИНГОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - 2008 год
  5. Волос Б.О., Вашев О.Є.. В68Державна політика і стратегія в галузі охорони здоров’я: Опорний конспект лекцій. – Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр",2005. – 80 с. - 2005 год
  6. Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В.. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури",2004. - 560 с. - 2004 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -