<<
>>

Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю.. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ,2006. − 235 с.. 2006

У посібнику розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій з давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій. За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів.

<< | >>
Розділ 1. Основи і правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності
Розділ 2 Облік валютних операцій
Розділ 3. Особливості відкриття рахунків у банках в іноземній валюті і здійснення операцій з іноземною валютою
Розділ 4. Облікурахування імпортних операцій
Розділ 5. Облікурахування експортних операцій
Розділ 6. Облік зовнішньоекономічних операцій ізіз давальницькою сировиною
Розділ 7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операцій
Розділ 8. Облікурахування інвестиційних операцій
Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій
Розділ 10. Облікурахування службових відряджень за кордон
Розділ 11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій
Додатки
Додаток 2
Додаток 3

Книги и учебники по дисциплине ЗЕД України:

  1. Внешнеэкономическая деятельность. Лекции - 2016 год
  2. Николаенко И.В.. Конспект лекций по дисциплине «Внешнеторговые транспортные операции». Мариуполь 2004 г. - 2004 год
  3. Кузьмінський Ю.А.. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій: Монографія. — К.: КНЕУ,2001. — 268 с. - 2001 год
  4. Зовнішньоекономічна діяльність. Лекції - год
  5. Международные расчеты и валютные операции. Конспект лекций - год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -