<<
>>

Кузьмінський Ю.А.. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій: Монографія. — К.: КНЕУ,2001. — 268 с.. 2001

Монографія присвячена малодослідженій темі в обліку — автоматизації оперативного обліку та контролю, її місцю і ролі в галузі міжнародної фінан­сово-господарської діяльності. Висвітлюється механізм здійснення автомати­зованих процесів обліку та контролю на конкретних стадіях виконання основ­них міжнародних економічних операцій суб’єк­тами господарювання України. Монографія може бути корисною для викладачів вузів і студентів еконо­мічних факультетів, наукових працівників, працівників державних еконо­мічних структур, спеціалістів підприємств.

<< | >>
Загальна характеристика системи автоматизованого оперативного обліку та контролю
1.4. Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
оперативний облік за видами міжнародних економічних операцій в умовах функціонування автоматизованої системи
Організація та здійснення оперативного контролю за різними видами міжнародних економічних операцій в умовах функціонування автоматизованої системи

Книги и учебники по дисциплине ЗЕД України:

  1. Внешнеэкономическая деятельность. Лекции - 2016 год
  2. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю.. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ,2006. − 235 с. - 2006 год
  3. Николаенко И.В.. Конспект лекций по дисциплине «Внешнеторговые транспортные операции». Мариуполь 2004 г. - 2004 год
  4. Зовнішньоекономічна діяльність. Лекції - год
  5. Международные расчеты и валютные операции. Конспект лекций - год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -