<<
>>

Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с.. 2008

Друге видання підручника «Біржова справа» написано у відповідності з програмою дисципліни для студентів економічних та управлінських спеціальностей Тернопільського національного економічного університету, яка викладається у цьому вузі з 1992 року. Його автор, д.е.н., професор Сохацька О.М., є завідувачем першої в Україні кафедри фінансового інжинірингу, одним із провідних фахівців з міжнародного ринку похідних фінансових інструментів, займається консалтинговою діяльністю. Очолювана нею кафедра здійснює підготовку магістрів, які отримують знання, вміння та навички фінансових інженерів, здатних діяти у змінному не- передбачуваному середовищі завдяки вмілому використанню фінансових інновацій, які раніше були доступні лише біржовикам.

<< | >>
Частина 1. Теоретичні засади біржової справи
Розділ 1.СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРНРОЛА
Розділ 2 ЕВОЛЮЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
    Розділ 3 БІРЖОВИЙ ТОВАР
Розділ 4 МІЖНАРОЛНІ БІРЖОВІ РИНКИ
Розділ 5. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ Ф'ЮЧЕРСНИХ РИНКІВ
Розділ 6.КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА Ф'ЮЧЕРСНИХ РИНКАХ
Розділ 7. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів
Розділ 8.ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ Ф'ЮЧЕРСНИХ ЦІН
Частина II. Організаційні аспекти біржової   справи
Розділ 9.УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Розділ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ   
Розділ 11.Клиринг та система розрахунків за біржовими угодами
Розділ 12. Процедура поставки за біржовими контрактами
Розділ 13.Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі
Розділ 14. Державне регулювання біржової торгівлі
Частина III.Основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі
Розділ 15. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку
Розділ 16Горпвля опционами
Розділ 17.Фінансові ф'ючерси
Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках
Розділ 19. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф'ючерсної торгівлі
Розділ 20 Перспективи становлення ф'ючерсних ринків в україні

Книги и учебники по дисциплине Биржевая торговля:

 1. Биржевое дело. Лекции - 2016 год
 2. Неизвестный. Акции, их виды. Различие между обыкновенными и привилегированными акциями. Понятие нетто-капитала на обыкновенную акцию. КУРСОВАЯ РАБОТА Уфа-2008 - 2008 год
 3. Л.Леви. Приручение страха - 2008 год
 4. Бернхем Т.. ПОДЛЫЕ РЫНКИ И МОЗГ ЯЩЕРА - 2008 год
 5. СAФИH В.И.. КАК УВИДЕТЬ ДЕНЬГИ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА - 2008 год
 6. Г. Д. Белькова. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ - 2007 год
 7. Таран В. А.. Играть на бирже просто?! - 2007 год
 8. Д.А. Ендовицкий Н.Л. Ишкова. Учет ценных бумаг - 2006 год
 9. Сафин В. И.. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 2006 год
 10. Белова Е.В., Окороков Д.К.. Технический анализ финансовых рынков: Учеб. пособие. — М.,2006. — 398 с. - 2006 год
 11. Томас Оберлехнер. Психология рынка Fогех - 2005 год
 12. Мухоротов В. В. Психология инвестирования - 2005 год
 13. Дэвид Кохен. Психология фондового рынка: Страх, Алчность и Паника - 2004 год
 14. Рудык Н. Б.. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ или между страхом и алчностью - 2004 год
 15. Марк Даглас. Дисциплинированный трейдер.Бизнес-психология успеха - 2004 год
 16. Словарь терминов. Словарь терминов - 2004 год
 17. Дж. ПАЙПЕР. ДОРОГА К ТРЕЙДИНГУ - 2003 год
 18. Дж. Мэрфи. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ –НОВАЯ НАУКА - 2003 год
 19. Ларе Твид. Психология финансов - 2002 год
 20. Льюис Бaрселино. Учебник дэйтрейдингa - 2002 год