<<
>>

Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення

Розрахункові палати - проміжна ланка між НБУ та органами Державного казначейства, що забезпечує планомірне та своєчасне проведення

міжбанківських та внутрісистемних розрахунків по обслуговуванню державного бюджету за доходами і видатками.

Метою створення розрахункових палат є:

> забезпечити прискорення розрахунків між банками в Україні;

> підвищити рівень надійності розрахунків;

> сприяти раціональному використанню тимчасово вільних ресурсів банків і створення фінансового ринку;

> впровадження сучасних міжнародних технологій, стандартів і поступове входження банківської системи України в світову банківську систему;

> посилення контрольних функцій НБУ за станом кореспондентських рахунків комерційних банків;

> контроль достовірності даних на всіх ступенях розрахунків;

> надання учасникам розрахунків інформаційних послуг.

Система розрахункових палат в Україні має дворівневу структуру:

1. Центральна розрахункова палата (ЦРП) організовує функціонування Системи електронних платежів та керує роботою Регіональних розрахункових палат.

Основним принципом діяльності Центральної розрахункової палати є перерахування платежів через ЦРП відповідним розрахунковим палатам. Центральна розрахункова палата взаємодіє з усіма Регіональними палатами і представляє верхній рівень Системи електронних платежів.

2. Регіональні розрахункові палати (РРП) є самостійними структурними підрозділами регіональних управлінь НБУ, які обслуговують у Системі електронних платежів банки-учасники СЕП відповідного регіону.

Основним завданням Регіональних розрахункових палат є:

• безперебійне та своєчасне проведення внутрісистемних та міжбанківських розрахунків за виконанням державного та місцевих бюджетів по дохідній і видатковій їх частинах в системі Державного казначейства України та за його межами;

• управління потоками грошових коштів бюджетів на всіх рівнях в системі ДКУ з метою оптимального використання вільних залишків бюджетних коштів та їх регіонального перерозподілу;

• взаємодія органів ДКУ в проведенні внутрісистемних та міжбанківських розрахунків по виконанню бюджетних платежів через систему електронних платежів НБУ із використанням Єдиного казначейського рахунку;

• забезпечення ОУДК, керівництва ДКУ, центральної розрахункової палати ДКУ, оперативною інформацією про стан внутрісистемних та міжбанківських розрахунків в даному регіоні для прийняття оперативних рішень перерозподілу бюджетних коштів в даному регіоні, або в систему Державного казначейства в цілому.

<< | >>
Источник: Бюджетна система України. Лекції. 2011

Еще по теме Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення:

 1. 4.2. Казначейство, його призначення та функції
 2. 4.2. Казначейство, його призначення та функції
 3. Організація фінансового контролю у системі казначейства
 4. 8.5. Звітність у системі Державного казначейства, вимоги до неї
 5. Реєстраційні рахунки в системі Державного казначейства
 6. 47. Суть аграрних відносин, їх специфіка і місце в економічній системі.
 7. Поняття, суть, значення контролю в системі управління державою
 8. 1.1. Суть і функції фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі країни
 9. 2.1. РОЗРАХУНКОВІ Й КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
 10. Расчетные палаты
 11. Рахункова палата Верховної Раи України
 12. Расчетные палаты
 13. 5. Рахункова палата України
 14. Счетная палата Российской Федерации
 15. § 11.3. Особливості функціонування клірингових палат ф'ючерсних бірж
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -