<<
>>

5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів

Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. До складу бюджетів місцевого самоврядування відносять бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу виконання місцевих бюджетів здійснюється фінансовими органами виконавчих органів місцевого самоврядування (в областях і районах - фінансовими органами держадміністрацій), на які покладено загальну організацію і управління виконанням відповідного місцевого бюджету та координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Для забезпечення органів місцевого самоврядування моніторингом і контролем за виконанням усіх трансакцій з коштами місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом в Україні впроваджується казначейська система обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства відповідно до рішень рад згідно з розписами відповідних місцевих бюджетів.

У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють такі функції:

1) обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням дефіциту бюджету;

2) установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в органах Державного казначейства України:

- для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі - платежі), у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети м.

Києва і Севастополя, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

- розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів у розрізі місцевих бюджетів та кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

3) здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради про бюджет розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

4) формують розрахункові документи і проводять повернення помилково та/або надмірно зарахованих до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних документів органів, за якими згідно із законодавством закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами. За умови надходження до органів Державного казначейства України судових рішень про повернення коштів з відповідного місцевого бюджету органи Державного казначейства України виконують ці рішення відповідно до вимог законодавства;

5) здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами;

6) щоденно перераховують залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;

7) здійснюють операції на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України;

8) надають фінансовим органам виписки з рахунків для обліку руху коштів відповідних місцевих бюджетів;

9) установлюють порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів;

10) ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів;

11) здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

12) здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих зобов'язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

13) ведуть облік зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів;

14) здійснюють кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів;

15) установлюють порядок складання та складають фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану по штатах і контингентах;

16) подають звітність Міністерству фінансів України та фінансовим органам у встановлені терміни за формами, погодженими з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

<< | >>
Источник: Попова Л.М.. Казначейська справа. 2011

Еще по теме 5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів:

  1. 5.7. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
  2. 5.1. Призначення та необхідність переходу на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів
  3. 7.1. Основні завдання та контрольні функції Казначейства України
  4. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів
  5. 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування
  6. 1.3. Функції та повноваження Державного казначейства
  7. 5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів
  8. Доходи місцевих бюджетів
  9. 5.3. Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів
  10. Етапи розвитку місцевих бюджетів України
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -