>>

Зміст

Передмова 4
Програма курсу «Контроль і ревізія» 7
Розділ 1.
Теоретико-методологічні основи економічного контролю

та організації контрольно-ревізійного процесу

Тема 1. Становлення та розвиток контролю 15
Тема 2. Сутність контролю. Дискусійні питання 34
Тема 3 Класифікація фінансового контролю 66
Тема 4. Ревізія: поняття і зміст 111
Тема 5. Організація контрольно-ревізійної діяльності 124
Розділ 2. Ревізія діяльності підприємств, установ та організацій
Тема 6. Особливості контролю у бюджетних установах та на промислових підприємствах 143
Тема 7. Ревізія касових і банківських операцій 150
Тема 8. Ревізія розрахунків 158
Тема 9. Ревізія операцій з основними засобами і нематеріальними активами 164
Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями 173
Тема 11. Ревізія праці та її оплати 181
Тема 12. Ревізія виробництва та реалізації промислової продукції 186
Тема 13. Ревізія результатів діяльності та власного капіталу підприємства 194
Тема 14. Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності 200
Глосарій 206
Література 213
Нормативна база

Інструкція «Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні»

220

Положення «Про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби» 248
Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України» 265
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України 276
Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання 290

294

307

Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм
Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою 326
Положення про єдиний казначейський рахунок 340

| >>
Источник: Л.В. Дікань. Контроль і ревізія. Навчальний посібник 2-е вид., перероб. і доп./ Л. В. Дікань – Харків: Вид. ХНЕУ,2006. – 394 с. (Укр. мов.). 2006

Еще по теме Зміст:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. ЗМІСТ
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. Зміст
 11. § 1. Власність та її економічний зміст
 12. зміст
 13. ЗМІСТ
 14. зміст
 15. ЗМІСТ
 16. ЗМІСТ
 17. ЗМІСТ
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -