<<

Музика Оксана Анатоліївна. Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005. 2005

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Скачать оригинал источника "Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005"

<< |
Розділ І. Доходи місцевих бюджетів: фінансово-правова доктрина та проблеми законодавства України
Розділ ІІ. закріплені та власні неподаткові доходи місцевих бюджетів України
Розділ ІІІ міжбюджетні трансферти як вид регулюючих бюджетних доходів

Книги и учебники по дисциплине Финансовое право:

  1. АНДРЕЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМНОГО ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 - 2018 год
  2. ХОМЕНКО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 - 2017 год
  3. Шевелько Дмитрий Александрович. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 - 2017 год
  4. Васильева Наталья Викторовна. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ДОХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 - 2017 год
  5. Богданова Александра Викторовна. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2016Москва - 2016 год
  6. ХОХУЛЯК В’ЯЧЕСЛАВ ВІССАРІОНОВИЧ. НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 - 2015 год
  7. АБРОСИМОВА ЕЛЕНА АНТОНОВНА. ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВОГО ОБОРОТА: ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2014 - 2014 год
  8. Пальчук Петро Миколайович. Ліцензування торговельної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2008 - 2008 год