<<
>>

10. Економічний інтерес, його об’єкти і функції.

Економічний інтерес – це реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб.

Економічні інтереси можна класифікувати нсамперед за суб’єктами реалізації їх як державні, групові та особисті. В структурі інтересів виділяють виробничі (пов’язані з організацією виробництва) і невиробничі ( пов’язані з задоволенням особистих потреб виробника та його потреб як члена суспільства).

Має місце складне переплетіння, взаємодія економічних інтересів. Значною мірою інтереси виступають як соціальні протилежності.

Взаємодію інтересів та їх функції можна простежити на прикладі їх прояву у сферах виробництва та обміну. У сфері виробництва підприємці та робітники є протилежними сторонами економічних стосунків, проте вони мають спільні інтереси щодо ринку, виступаючи як виробники та споживачі. Не задовольнивши інтереси споживача, виробник не може забезпечити і власні інтереси

Механізм та функції інтересів визначаються насамперед сутністю існуючої економічної системи.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Політекономії. 2016

Еще по теме 10. Економічний інтерес, його об’єкти і функції.:

 1. Внутрішньогосподарський контроль: його завдання, суб’єкти та об’єкти.
 2. Економічний ріст, його типи та фактори. Економічна ефективність
 3. Предмет державного фінансового контролю та його об’єкти
 4. 2.Функції та класифікація податків, що сплачують суб’єкти господарювання
 5. § 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин
 6. Функції соціально-економічного прогнозування
 7. 44. Суть менеджменту, його функції.
 8. Національний банк України та його функції
 9. 2.4. Економічний контроль та його зміст
 10. 4.1. Власний капітал, його функції та складові
 11. СТРАХОВИЙ РИНОК У СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ, ЙОГО ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
 12. 4.2. Казначейство, його призначення та функції
 13. 4.2. Казначейство, його призначення та функції
 14. Економічна природа категорії «капітал» та його характеристики
 15. 70. Ринок праці, його сутність, функції та регулювання.
 16. § 3. Економічне зростання та його типи
 17. 18. Економічний лад суспільства, його суть та структура.
 18. 4.1. Міністерство фінансів України, його функції та структура
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -