Шпаргалки по праву

Шпаргалки по міжнародному праву
1.Поняття міжнародного права.
2.Україна і МП.
3.Форми, джерела МП.
4.Суб’єкти МП.
5. Об’єкт МП.
6.Функції МП.
7. Юридично обов’язкові норми МП.
8.Кодифікація МП.
9.Система і структура МП.
10. Поняття норми МП.
11. Норми “м’якого” права .Їхнє значення для розвитку сучасного МП.
12. Класифікація норм МП.
13. Імперативні і диспозитивні норми МП.
15. Цілі МП.
17. Звичайні норми МП.
18. Договірні норми МП
19.Взаємозв’язок звичайних та договірних норм МП
20. Міжнародна ввічливість
21.Поняття міжнародно-правового регулювання
22. Механізм міжнародно-правового регулювання.
23. Міжнародний правопорядок.
24.Міжнародно-правова відповідальність.(МПВ)
25. Поняття застосування норм МП.
26. Тлумачення норм МП.
27. Правила і способи тлумачення норм МП.
28.Тлумачення норм МП судами
29.Суб”єктивна і об”єктивна сфера дії МП.
30.Територіальна сфера застосування норм МП.
32. МП і єкстратериторіальна дія національного права.
33.Співвідношення міжнародного і національного права. Значення проблеми.
34.Міжнародне право про взаємодію з національним.
35.Національне право про взаємодію з міжнародним.
36. Конституція України і МП.
37.Принип незастосув сили в МП.
38.Принцип мирного виріш спорів
39.Принцип поваги прав людини.
40.Принцип суверен рівності
41.Принцип невтручання
42.Принцип територ цілісності
43.Принцип непорушності держ кордонів
44.Принцип рівноправ та самовизнач нар
45.Принцип співробіт-ва.
46.Принцип добросовіс викон міжн.- правов зобов`язань
47.Міжнар правосуб`єктність держ
48.Поняття держ в МП
49.Основні права та обов’язки держави.
50.Юрисдикція держ
51.Імунітет держ
52.Прості і складні держ
53.Визнання держав
54. Визнання урядів
55. Правонаступництво держ.
56.Правонаступ у віднош договорів
58.Правонаступ-цтво у віднош. держ. влас-ті
59.Правонаступ-цтво у віднош держ архівів.
60.Правонаступ-цтво у віднош. держ боргів.
61. Територіальне верховенство держав. Поняття та значення.
62. Державна територія
63. Держ кордони.
64. Міжнародні ріки.
65. Поняття та правове регулювання громадянства
66. Право на дипломатичний захист.
68.Апатриди. Поняття та правове регул-ня статусу.
69.Біпатриди. Поняття та правове регул-ня статусу.
70. Іноземці. Поняття та правове регул-ня статусу.
71. Право притулку
72. Права людини як галузь МП
73. Норми про права людини.
74. Система органів зовнішніх зносин
75.Початок і кінець дипломатичного представництва.
76. Спеціальні місії.
78. Дипломатичні привілеї та імунітети.
79. Дипломатичне право мн. орг-цій.
80. Консульські відносини.
81. Орг-ція консульських установ.
82. Консульські функції.
83. Консульські привілеї та імунітети.
84. Поняття права мн.договорів.
85. Сторони в мн.договорах.
86. Право на участь в мн. договорах.
87. Стадії укдадання договорів.
88. Повноваження при підписанні мн. договорів.
89.Ратифікація, затвердження, приєднання мн.договорів.
90. Зостереження до мн.договорів.
91. Депозитарій мн.договорів
92. Вступ договорів в силу.
93. Форми договорів.
97. Міжнародні конференції.
98. Постійні міжнародні органи.
99. Поняття та види міжнародних організацій.
100. Правосуб”єктність міжнародних організацій.
101. Функції міжнародних організацій.
102. Членство в міжнародних організаціях.
103. Органи міжнародних організацій.
110. Міжнародні організації в Європі
111. Поняття спору та ситуації в міжнародному праві
112. Механізм вирішення міжнародних спорів в ООН
113. Механізм вирішення міжнародних спорів ОБСЕ.
114. Мирні засоби вирішення спорів.
117. Свобода польотів в міжнародному повітряному праві.
118. Понятие м/эконом.права
119.Цели и принципы м/эконом. права(МЭП)
120. Гос-во в МЭО.
121.Ответственность в МЭП.
123.Разрешение м/э споров.
124.М/торговое право.
125.М/торговые организации.
126.Унификация норм,регулирующих торговые связи.
127.М/финансовое право.
128.М/инвестиционное право.
129.Понятие м/криминального права.
130.Состав преступления.
131.М/военные трибуналы.
132.Понятие м/гуманитарного права.
133. Защита жертв войны.
134. Нейтралитет гос-ва во время вен.действий.

Релевантная научная информация:

 1. Портал Экономистъ - экономическое знание, электронные книги и бесплатные учебники по экономике, успех в бизнесе
 2. Шпаргалки по праву Экономические науки:
 3. 17. Звичайні норми МП. - Шпаргалки по праву
 4. 27. Правила і способи тлумачення норм МП. - Шпаргалки по праву
 5. 28.Тлумачення норм МП судами - Шпаргалки по праву
 6. 38.Принцип мирного виріш спорів - Шпаргалки по праву
 7. 61. Територіальне верховенство держав. Поняття та значення. - Шпаргалки по праву
 8. 68.Апатриди. Поняття та правове регул-ня статусу. - Шпаргалки по праву
 9. 69.Біпатриди. Поняття та правове регул-ня статусу. - Шпаргалки по праву
 10. 72. Права людини як галузь МП - Шпаргалки по праву
 11. 131.М/военные трибуналы. - Шпаргалки по праву
 12. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606 с. - Экономическая теория
 13. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 14. 2.1. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ - Экономика природоиспользования
 15. 5.2. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ - Экономика природоиспользования
 16. ПЕРЕДМОВА - Экономика зарубежных государств
 17. ГЛАВА 1 ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА СВІТУ - Экономика зарубежных государств
 18. ГЛАВА 2. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ - Экономика зарубежных государств
 19. ГЛАВА З. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. КРИЗА ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - Экономика зарубежных государств
 20. ГЛАВА 4. ЕКОНОМІКА КРАЇН ОЕСР - Экономика зарубежных государств

Другие научные источники направления Шпаргалки по праву: