• Черевко Г. В., Яцків М. I.. Економіка природокористування. 1995
  • У посібнику викладено наукові основи раціонального природокористування в умовах науково-технічного прогресу, методику визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та організації управління, розглядаються економічні проблеми використання та охорони земельних i водних ресурсів, переробки i використання відходів, екологізації сільсько-господарського виробництва в умовах ринкової економіки. Для студентів економічних спеціальностей сільськогосподарських вузів.