<<
>>

Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання

Вплив фінансів місцевих органів влади на економічне зростання здійснюється через капітальні витрати, через діяльність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі. Місцеві органи влади, поряд з державою, створюють також загальні умови для економічного зростання.

Органи місцевого самоврядування в багатьох країнах є досить значними інвесторами. Деякі з них витрачають на інвестиції понад 1/3 мобілізованих фінансових ресурсів. Так, у Чехії на інвестиції направляється 40 % усіх муніципальних витрат, Португалії — 35, Ірландії — 32, Швейцарії — 32, Іспанії — 24, Польщі — 23, Бельгії — 18 %. У той же час в Італії такі витрати становлять лите 3,31 %, Данії — 5,7 %. У Литві цей показник становить 0,64 %. В Україні частина інвестиційних витрат у витратах місцевих бюджетів залитається вкрай низькою і становить 3-5 %.

Рівень інвестиційної активності органів місцевого самоврядування може бути оцінений таким показником, як частина муніципальних інвестицій у загальних урядових інвестиційних витратах. У Нідерландах ця частина становить 80 %, Німеччині — 64, Норвегії — 60, Чехії — 59, Болгарії — 54, Польщі — 52, Данії — 51 %. Тобто у багатьох країнах муніципальні інвестиційні витрати перевищують половину всіх державних інвестицій. Лите в окремих країнах цей показник залитається незначним. На Кіпрі це 6,7 %, у Латвії — 7,8 %. В Україні частина інвестиційних витрат місцевих бюджетів наприкінці 1990-х становила 15,7 % усіх державних централізованих інвестицій.

Але такий показник не дає уявлення про інвестиційну діяльність місцевих органів влади. Найбільт повним показником є частина муніципальних інвестицій у ВВП. У 1990-х рр. капітальні витрати місцевих органів влади розвинутих європейських країн у відсотках до ВВП становили 1,5—4,3 % (в Україні лите 0,61 % ВВП).

3.4.

<< | >>
Источник: Миргородська Л.О.. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури,2008. — 320 с.. 2008

Еще по теме Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання:

 1. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент
 2. Місцеві фінанси як інструмент фінансування суспільних послуг
 3. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП
 4. 82. Сутність і мета економічного зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара як неокейнсіанський варіант моделювання економічного розвитку.
 5. § 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
 6. § 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток
 7. Тема 1. Місцеві фінанси в економічній системі держави
 8. Розділ 4 Економічне зростання і соціально-економічний прогрес
 9. 79. Типи економічного зростання.
 10. 105. Продуктивністьпраці та економічне зростання.
 11. 12.2 Темпи економічного зростання
 12. 51. Економічне зростання: суть, джерела та типи.
 13. § 3. Теорії і моделі економічного зростання