<<
>>

Посередницькі послуги

– це послуги, у наданні яких бере участь третя сторона, що виступає посередником між замовником і виконавцем. Серед посередницьких послуг, що надаються комерційними банками, найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном.

Перший вид послуг надається банком тоді, коли банк неспроможний задовольнити кредитну заявку клієнта. Така ситуація може виникнути у випадку перевищення потрібної суми над встановленим лімітом кредитування. Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валютою, майном здійснюються на основі доручення від клієнта.

Гарантійні послуги полягають у зобов'язанні банку виплатити суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) виконати свої зобов'язання. До цієї групи операцій належать: гарантії повернення кредиту, гарантії відшкодування збитків, що випливають з невиконання клієнтом умов контракту. Плата за надання гарантійних послуг – це комісія. Банківські гарантії, особливо відомих своєю платоспроможністю банків, фактично означають доступ клієнта до кредиту.

Консультаційні послуги для клієнтів комерційні банки надають з питань економічного (фінансового) аналізу і бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аналізу платоспроможності господарських партнерів клієнта; організації емісії та вторинного обігу цінних паперів; вибору напрямів інвестування коштів тощо. Як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією.

Комерційні банки, володіючи сучасними засобами телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки, завжди мають різноманітну інформацію, що дозволяє їм займатися інформаційною діяльністю, зокрема:

• одержанням інформації;

• використанням інформації;

• поширенням інформації;

• зберіганням інформації.

За режимом доступу інформація поділяється на: обмежену та відкриту доступ до якої забезпечується шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях).

Змістовий модуль 10 – 4 години

<< | >>
Источник: «Банківська справа». Лекції. 2016

Еще по теме Посередницькі послуги:

 1. Тема 8. Посередницькі операції на зовнішніх ринках
 2. Нетрадиційні банківські операції та послуги
 3. 4. Характеристика логістичних послуг.
 4. РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
 5. 7.3. МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
 6. Трастові послуги
 7. Лізингові послуги
 8. Потоки послуг. Загальні схеми взаємодії потоків.
 9. Послідовність визначення ціни на послуги банку
 10. Послуги, які надаються на місцевому рівні
 11. Технологія роботи з клієнтами. Поняття послуги і логістичного сервісу.
 12. 11.4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг
 13. §8. Фінансові послуги комерційних банків. Лізинг