>>

ЗМІСТ

стор.
Передмова 4
1. Програма навчальної дисципліни 6
1.1.
Опис навчальної дисципліни
6
1.2. Тематичний план навчальної дисципліни 8
1.3. Зміст навчальної дисципліни 9
2. Розподіл балів, що присвоюються студентам 15
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи 16
4. Методичні рекомендації до семінарських занять 66
5. Методичні рекомендації до практичних занять 84
6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

113

7. Підсумковий контроль 116
8. Список рекомендованої літератури 126

| >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. ЗМІСТ
  2. ЗМІСТ
  3. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
  4. ЗМІСТ
  5. ЗМІСТ
  6. Зміст
  7. ЗМІСТ
  8. ЗМІСТ
  9. Зміст
  10. Зміст