>>

Зміст

Передмова ...................................................................................................................... 5

Розділ І. Державні фінанси:

теоретико-методологічний аспект.........................................................................

11

1.1. Причини виникнення та чинники

розвитку інституту державних фінансів.............................................................. 11

1.2. Державні фінанси у сучасній державі:

структура, функції та тенденції розвитку............................................................ 54

1.3. Організаційно-правові аспекти

функціонування державних фінансів в Україні.................................................. 87

Розділ П. Становлення та розвиток

державних фінансів України................................................................................. 107

2.1. Становлення системи державних фінансів та еволюція бюджетно-податкової політики

в контексті економічних пріоритетів держави................................................. 107

2.2. Криза державних фінансів і моделі

бюджетно-податкової політики України.......................................................... 130

2.2.1. Кризові явища в бюджетній системі............................... 130

2.2.2. Зниження ефективності податкової системи.............. 137

2.2.3. Ризики хаотичної боргової політики................................ 143

2.2.4. Дисбаланси позабюджетних цільових фондів

і державних монополій........................................................................................... 148

Розділ ІІІ. Новації реформи бюджетної системи............................................ 161

3.1. Проблеми та недоліки бюджетної системи

напередодні реформи.............................................................................................. 164

3.2. Бюджетний кодекс 2010 р.: головні новації.................................

174

3.3. Бюджетна децентралізація

та реформа міжбюджетних відносин.................................................................. 189

3.4. Інші заходи щодо удосконалення

функціонування бюджетного механізму........................................................... 201

Розділ !V. Суперечності та досягнення

податкової реформи................................................................................................ 211

4.1. Головні завдання податкової реформи 2010 р............................ 215

4.1.1. Щодо збільшення доходів бюджету................................. 216

4.1.2. Стимулювання економічної активності........................... 219

4.2. Реформування системи оподаткування......................................... 228

4.3. Новації щодо підвищення ефективності боротьби з мінімізацією оподаткування

та ухилянням від сплати податків....................................................................... 240

4.4. Зміни в адмініструванні податку

347

347

357

364

367

375

327

336

301

315

315 318

301

251

261

271

286

на прибуток підприємств...........................................................................

4.5. Реформа податку на доходи фізичних осіб.....................

4.6. Механізми удосконалення ПДВ.........................................

4.7. Зміни у спрощеній системі

оподаткування..............................................................................................

4.8. Питання податкових пільг у рамках СПРЕД..................

Розділ V. Невирішені завдання

та стратегічні орієнтири подальших реформ системи державних фінансів України

5.1. «Слабкі місця» і невирішені проблеми

бюджетної системи та стратегічні напрями подальших реформ...

5.2. Напрями та пріоритети наступного етапу

реформи податкової системи України...................................................

5.2.1. Резерви щодо збільшення

податкових надходжень............................................................................

5.2.2. Напрями реформування ПДВ

та перспективи його скасування.............................................................

5.2.3. Механізми реалізації фіскального

та регулятивного потенціалу оподаткування природних ресурсів

5.2.4. Перспективи відновлення фіскальних пільг

у межах СПРЕД............................................................................................

5.3. Актуальні проблеми інших складових системи державних фінансів та напрями

їх подолання..................................................................................................

5.3.1. Державний кредит...................................................

5.3.2. Система позабюджетних цільових фондів

5.3.3. Фінанси підприємств державного сектору

5.3.4. Сектор державних банків......................................

Післямова........................................................................................................

Книга присвячується моїм батькам, Олександру Васильовичу Молдовану та Тетяні Миколаївні Молдован, які своєю щоденною сумлінною працею роблять неоціненний внесок у справу розбудови незалежної, вільної та демократичної України

Олексій Молдован

| >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме Зміст:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. Зміст
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. Зміст
 11. Зміст
 12. § 1. Власність та її економічний зміст
 13. зміст
 14. ЗМІСТ
 15. зміст
 16. ЗМІСТ