<<

ЗМІСТ

Вступ......................................................................................... 3

Курс лекцій...............................................................................

4

Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність,

склад і роль у розвитку економічної

та соціальної інфраструктури..................................................... 4

1.1. Ідейні засади функціонування місцевих фінансів.............. 4

1.2. Формування теорії місцевих фінансів................................ 5

1.3. Інститут місцевого самоврядування у вітчизняному

законодавстві.............................................................................. 8

1.4. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної

економіки.................................................................................. 12

1.5. Розвиток місцевого самоврядування............................... 13

Тема 2. Місцеві бюджети - визначальна

ланка місцевих фінансів........................................................... 16

2.1. Етапи розвитку місцевих бюджетів України................... 16

2.2. Місцеві бюджети в бюджетній

системі сучасної України........................................................... 17

2.3. Доходи місцевих бюджетів................................................ 19

2.4. Видатки місцевих бюджетів.............................................. 26

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування............ 31

3.1. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування, її матеріальна та фінансова основа.... 31

3.2. Місцеві позики................................................................. 34

3.3. Позабюджетні та цільові фонди........................................ 38

Тема 4. Планування і порядок фінансування

видатків місцевих бюджетів.................................................... 41

4.1.

Методи планування місцевих бюджетів........................... 41

4.2. Кошториси місцевих бюджетів......................................... 42

4.3. Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання

місцевим бюджетам з Державного бюджету України...... 45

4.4. Програмно-цільовий метод планування бюджету........... 48

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові........................... 53

5.1. Міжбюджетні відносини.................................................... 53

5.2. Фінансове вирівнювання.................................................. 57

5.3. Методи бюджетного регулювання.................................... 58

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий

контроль на місцевому рівні..................................................... 64

6.1. Управління місцевими фінансами................................... 64

6.2. Основні завдання та функції фінансового управління... 67

6.3. Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів............... 70

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств

комунальної власності............................................................... 76

7.1. Послуги, які надаються на місцевому рівні..................... 76

7.2. Місцеве господарство та його роль

у формуванні місцевих бюджетів.............................................. 77

Тема 8. Основи організації фінансів

місцевих органів влади в зарубіжних країнах......................... 87

Тести......................................................................................... 96

Задачі........................................................................................ 132

Термінологічний словник........................................................ 143

Література................................................................................ 183

<< |
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. Зміст
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. Зміст
 11. Зміст
 12. § 1. Власність та її економічний зміст
 13. зміст
 14. ЗМІСТ
 15. зміст