<<
>>

ЗАДАЧІ

Задача № 1

Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних підприємств міста за даними таблиці.

Назва енергоносія Одиниця виміру Необхідна кількість Ціна одиниці, грн Загальна

сума

Електрична енергія тис.
кВт - год
654 45
Котельно-пічне паливо тис. м3 720 429,0
Теплова енергія Гкал 1480 110,0

Задача № 2

Розрахувати на плановий період потребу в коштах на придбання пального для автобусів, що працюють у звичайному режимі руху, виходячи з щоденної потреби в бензині А-76 - 6 тис. л, дизпаливі - 8 тис. л. Вартість 1 л бензину становить 4,8 грн, диз- палива - 4,40 грн. При цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому, становив 1,08. Крім того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 56 тис. грн.

Задача № 3

За наведеними даними розрахувати вартість електроенергії, яка буде споживатись у плановому періоді для перевезення пасажирів, та розподілити її між видами електротранспорту. У попередньому році електротранспортом було спожито 62380 тис. кВт-год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями спожито 46% усієї електроенергії, тролейбусами - 53% і фунікулером - 1%. У плановому періоді кількість перевезень збільшиться на 2%, а ціна 1 тис. кВт-год електроенергії становитиме 147,2 грн.

Задача № 4

У періоді, що передує плановому, ДКП "Черкасиелектрот- ранс" перевезе 26750 тис.

пасажирів, у тому числі 12938 тис. пасажирів за кошти і 13812 тис. пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду. При цьому за абонентними талонами буде перевезено 5000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 1,5 млн грн. доходів, а за проїздними квитками буде перевезено 7937 тис. пасажирів, від яких буде одержано 0,9 млн грн. У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшиться на 5,2%, а 1 тис. пасажироперевезень становитиме 2100 грн. Визначити доходи ДКП "Черкасиелектротранс" у плановому періоді та втрати від безкоштовного перевезення пасажирів.

Задача № 5

У плановому періоді плата за 1 м2 орендованої площі збільшиться на 15,5 % порівняно з попереднім періодом, де вона становила 5,22 грн за 1 м2. Загальна площа житлових приміщень дорівнює 7% від загальної житлової площі міста, яка становить 8 млн м2. Визначити суму грошових коштів, які надійдуть від експлуатації нежитлових приміщень.

Задача № 6

Відповідно до поставленого Уманською міською адміністрацією завдання, необхідно відремонтувати 23000 м2 покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками, ця площа та вартість ремонту 1 м2 покрівлі розподілились по районах міста так, як наведено в таблиці.

Райони Площа покрівлі, що потребує ремонту, % Ціна ремонту 1м2, грн
Бабанське передмістя 11 32,1
Передмістя Бессарабка 12 29,6
Звенигородське передмістя 9 34,4
Івангородське передмістя 14 36,1
Передмістя Лиса Гора 7 35,1
Передмістя Міщанка 13 33,5
Передмістя Нова Умань 8 30,1
Передмістя Софіївська слобідка 14 31,8
Передмістя Турок 12 34,8
Усього 100

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремонту покрівлі в місті та розподілити її за районами міста.

Задача № 7

Загальна площа житлових будинків комунальної власності міста Умані, які перебувають на обслуговуванні, становить 1819 тис. м2, у тому числі площа будинків, не обладнаних ліфтами, становить 1364 тис. м2. Тарифи по квартирній площі в будинках, не обладнаних ліфтами, встановлені в розмірі 0,81 грн без ПДВ з 1 м2, а в будинках, обладнаних ліфтами, - на 12 коп. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

Задача № 8

Відповідно до поставленого Черкаською міською адміністрацією завдання, необхідно щорічно заміняти 12 ліфтів вартістю 70 тис. грн кожний. Згідно з цим рішенням, у кожному районі міста було складено такий проект плану заміни та модернізації ліфтів:

Райони Кількість ліфтів
Наддніпрянський 4
Сосновський 5
Черкаський 3
усього 12

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

Задача № 9

Відповідно до проекту заміни газових плит і газових колонок у житлових будинках міста Умані, в яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передбачається замінити 200 газових плит і 40 газових колонок. Розподіл за районами міста подано в таблиці.

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит і газових колонок за районами міста та в місті в цілому.

Райони Газові плити Газові колонки Всього, грн.
Частка, % ЕС

Рн

U

стГ

X

3

Сума, грн Кількість, шт. ЕС

Рн

u

стГ

X

3

Сума, грн
Бабанське передмістя 11 700 5 800
Передмістя Бессарабка 12 700 6 800
Звенигородське передмістя 9 700 4 800
Івангородське передмістя 14 700 7 800
Передмістя Лиса Гора 7 700 3 800
Передмістя Міщанка 13 700 5 800
Передмістя Нова Умань 8 700 3 800
Передмістя Софіївська слобідка 14 700 4 800
Передмістя Турок 12 700 3 800
Усього 100 X 40

Задача № 10

Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: місцеві податки і збори становили 10 тис.

грн, податок з підприємств комунальної форми власності - 12 тис грн, дотації - 4 тис грн, субвенції - 5 тис грн, плата за землю - 3 тис. грн.

Задача № 11

Підприємство сплатило за рекламні послуги 500 грн. Кількість працівників на підприємстві - 10 чол. Розрахувати суму податку з реклами та суму комунального податку.

Задача № 12

Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету (в тис. грн.) за такими даними: дотації з Державного бюджету - 4400; надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів - 1600; субвенції - 24004; невикористані кошти цільового фінансування - 400; місцеві податки і збори - 2400.

Задача № 13

Визначити суму місцевих податків і зборів місцевого бюджету м. Черкаси (в тис. грн.) за такими даними: плата за землю - 5000; комунальний податок - 350; податок з реклами - 88; плата

за торговий патент - 95; ринковий збір - 162; збір за паркування автотранспорту - 50; збір за видачу ордера на квартиру - 8; податок з власників транспортних засобів - 605; збір за право використання місцевої символіки з комерційною метою - 10; податки на доходи - 16823; збір з власників собак - 25; податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності - 411.

Задача № 14

Проаналізувати структуру та динаміку доходів міського бюджету (в тис. грн) за даними таблиці.

Найменування доходів за бюджетною класифікацією Роки
2005 2006
Податкові надходження
Податки на доходи 5025 5175
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 362 387
Плата за торговий патент 100 88
Місцеві податки і збори 637 631
Неподаткові надходження 5775 5825
Усього

Задача № 15

Визначити окремо податкові і неподаткові надходження місцевого бюджету (в тис. грн) за такими даними: місцеві податки і збори - 666; державне мито - 5;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 12; плата за користування надрами - 7;

податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності - 411;

доходи від власності та підприємницької діяльності - 4; плата за торговий патент - 94.

Задача № 16

Визначити окремо суму поточних видатків та видатків розвитку міського бюджету (в тис. грн) за такими напрямами використання коштів бюджету:

Соціальний захист і соціальне забезпечення - 2844; Соціально-культурна сфера - 493;

Інвестиційна діяльність - 43;

Сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування - 12;

Охорона здоров'я - 6170;

Державне управління - 628;

Придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки - 252;

Реалізація програми соціально-економічного розвитку міста - 351;

Фізична культура і спорт - 146.

Задача № 17

Із напрямів формування та використання міського бюджету визначити суму формування поточного бюджету (в тис. грн):

Видатки на утримання органів влади - 646;

Прибутковий податок з громадян - 20060;

Охорона здоров'я - 7506;

Державне мито - 2;

Видатки на фінансування пасажирського транспорту - 2891;

Місцеві податки і збори - 625.

Задача № 18

Із запропонованих видів видатків бюджету визначити окремо суми видатків місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів (в тис. грн):

Освіта - 787;

Первинна медико-санітарна допомога - 388;

Місцева пожежна охорона - 36;

Культурно-мистецькі програми місцевого значення - 39;

Постійно діючі курси підвищення кваліфікації працівників АПК, що перебувають у комунальній власності - 7;

Місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення - 454;

Будівництво та ремонт доріг місцевого значення - 251;

Позашкільна освіта - 128.

Задача № 19

Визначити витрати підприємства комунального господарства, що включаються до собівартості робіт і послуг за такими даними (в тис. грн):

матеріальні витрати - 84; витрати на оплату праці - 54; відрахування на соціальні заходи - 16; амортизація основних фондів - 36.

Задача № 20

За даними таблиці визначити відсоток виконання дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

Зведені бюджети областей і АРК Дотації вирівнювання місцевим бюджетам, тис.
грн
Враховано в розрахунках при затвердженні державного бюджету Виконання станом на 1 липня 2004 р р. Відсоток

виконання

АРК 133722,1 64143,6
Вінницька 245267,2 126699,3
Волинська 167862,7 99464,2
Київська 172331,9 105344,0
Хмельницька 206214,7 84922,7
Всього

Задача № 21

Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними (в тис. грн): місцеві податки і збори - 30;

податок з підприємств комунальної власності - 34; дотації вирівнювання - 14;

субвенції на здійснення програм соціального захисту - 17; субвенції на виконання інвестиційних проектів — 27.

За даними таблиці визначити та проаналізувати відхилення розподілу бюджетних ресурсів у відсотках у складі зведеного бюджету України.

Бюджети Доходи Видатки Відхилення
Державний бюджет 54,3 51,9
Місцеві бюджети 45,7 48,1
У т.ч. республіканський АРК, обласні, м. Києва та Севастополя 22,6 17,0
Міст республіканського та обласного підпорядкування 14,7 17,1
Районні 6,2 10,9
Міст районного підпорядкування 0,7 0,8
Селищні 0,6 0,7
Сільські 0,9 1,6
Всього 100,0 100,0

Задача № 23

Із запропонованих напрямів формування доходів міського бюджету визначити окремо суму податкових та неподаткових надходжень (в тис. грн):

податки на доходи - 16834;

доходи від некомерційного та побічного продажу - 15; державне мито - 1; плата за землю - 3726;

плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - 5; плата за утримання дітей у школах-інтернатах - 3; податок з власників транспортних засобів - 887; місцеві податки і збори - 637;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 13.

Задача № 24

Визначити окремо суми доходів місцевих бюджетів, що не враховуються і враховуються при визначенні обсягу міжбюджет- них трансфертів (в тис. грн):

місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування - 267;

плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності, що видаються обласними державними адміністраціями - 68;

надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади - 26;

плата за оренду майнових комплексів, що перебувають в комунальній власності - 17;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями - 83.

Задача № 25

Визначити суму місцевих податків і зборів міського бюджету м. Черкаси (в тис. грн):

податки на доходи - 25552; комунальний податок - 188; податок з реклами - 64;

податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності - 340;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 16; ринковий збір - 95;

збір за паркування автотранспорту - 5; плата за землю - 3485.

Задача № 26

Підприємство сплатило за рекламні послуги 600 грн. Кількість працівників на підприємстві - 15 чол. Знайти суму податку з реклами та суму комунального податку.

За даними таблиці проаналізувати структуру та динаміку видатків міського бюджету (в тис. грн).

Видатки міського бюджету за функціональною структурою Роки
2005 2006
Державне управління 10041,7 10333,5
Правоохоронна діяльність 10678,0 4200,0
Освіта 9390,6 10200,9
Охорона здоров'я 9873,4 10405
Житлово-комунальне господарство 35150,0 41600,8
Цільові фонди 1000 5960,0
Резервний фонд 800,0 1000,0
Усього

Задача № 28

Визначити окремо суми доходів місцевого бюджету, які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів (в тис. грн): ринковий збір - 1743;

податок на промисловість, що зараховується до місцевого бюджету - 807;

плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями - 273;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями, - 70;

плата за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що зараховується до відповідного бюджету, - 27;

плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності - 373;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що стягується районними державними адміністраціями - 60.

Визначити окремо суму податкових і неподаткових надходжень до міського бюджету м. Умані (в тис. грн): прибутковий податок з громадян - 16148; місцеві податки та збори - 500; адміністративні збори та платежі - 15; плата за утримання дітей у школах-інтернатах - 2; державне мито - 1;

податок на прибуток підприємств, що належать комунальній власності - 272;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів - 615;

надходження від штрафів та фінансових санкцій - 12; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності - 81;

плата за землю - 2788;

доходи від некомерційного продажу - 16;

податки на доходи - 16420.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме ЗАДАЧІ:

 1. 10.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти і напрями ревізії
 2. Сутність, задачі, функції та види контролінгу
 3. 11.1. Задачі, джерела інформації ревізії праці та її оплати
 4. 7.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти і напрями ревізії
 5. 12.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрями ревізії
 6. 14.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти і напрями ревізії
 7. Запитання для самоперевірки
 8. Основні питання:
 9. Основні питання:
 10. Основні питання:
 11. Основні питання:
 12. Основні питання:
 13. Запитання для самоперевірки