>>

ВСТУП

Наприкінці XX ст. прискорився процес демократизації державного устрою та управління. У багатьох країнах невід’ємною складовою демократичного управління є місцеві органи самоврядування.

В умовах трансформації економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової системи є місцеві фінанси. Функції регулювання економічних і соціальних процесів поступово переходять від центрального рівня державної влади до місцевого, тому посилюється роль місцевих фінансів та розширюється сфера їх застосування. Через місцеві фінанси держава активно здійснює соціальну політику та регулює процес вирівнювання економічного та соціального розвитку територій, які внаслідок історичних, географічних та інших умов є депресивними порівняно з іншими територіями країни.

Фінансова наука в Україні стрімко розвивається в різно- векторних напрямах, одним із яких є проблеми місцевих фінансів.

Курс «Місцеві фінанси» є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців фінансово-економічної служби та менеджерів. Мета викладання цього курсу — надати знання про стосовно суть і значення місцевих фінансів, засади їхнього функціонування як одного з дійових важелів економічної політики, вчити їх аналізувати використання доходів органів місцевого самоврядування.

Курс «Місцеві фінанси» як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні навички з управління рухом грошових коштів у системі місцевих фінансів та здійснення державного фінансового контролю за їхнім цільовим використанням, реалізації соціальної-економічної політики держави та реального забезпечення її виконання, також озброює науковими методами дослідження слабких сторін та проблемних питань чинного законодавства, найтиповіших порушень, які трапляються на практиці, розробці пропозицій щодо їх удосконалення з метою запровадження ефективного механізму їх функціонування.

| >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме ВСТУП:

 1. вступ
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. Вступ
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП