<<
>>

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Законодавчі та нормативні документи, які регламентують сферу фінансових відносин на місцевому рівні та обумовлюють основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації державної фінансової політики.

2. Проблеми функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення.

3. Діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в реалізації регіональної фінансової політики держави.

4. Шляхи вдосконалення управління фінансів на місцевому рівні.

5. Діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку в регіоні.

6. Взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом Державного бюджету та планами соціального й економічного розвитку регіонів.

7. Шляхи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні.

8. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

9. Проблеми в організації фінансового регулювання місцевих бюджетів та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

10. Напрями вдосконалення фінансового регулювання місцевих бюджетів.

11. Особливості формування бюджетів Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

12. Особливості формування бюджетів районів великих міст.

13. Суть податкових і неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.

14. Розподіл доходів між бюджетами різних рівнів.

15. Діяльність органів Державної податкової служби щодо зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори.

16. Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів.

17. Напрями вдосконалення мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

18. Напрями підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів.

19. Особливості формування фінансових ресурсів районних бюджетів великих міст.

20. Аналіз законодавчих та нормативних документів видатків місцевих бюджетів.

21.

Сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі.

22. Напрями вдосконалення виконання видаткової частини місцевого бюджету.

23. Діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації, спрямовану на забезпечення контролю за видатковою частиною бюджету.

24. Особливості планування і порядку фінансування видатків бюджетів районів великих міст.

25. Аналіз структури міжбюджетних відносин.

26. Вплив закріплених і регулюючих доходів на систему формування доходної частини місцевого бюджету.

27. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

28. Порядок фінансування власних і делегованих місцевим органам влади повноважень.

29. Система розподілу доходів між ланками бюджетної системи України.

30. Шляхи вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

31. Методи фінансового планування, їх характеристика.

32. Організація фінансового контролю на регіональному рівні.

33. Шляхи підвищення рівня фінансового планування та фінансового контролю.

34. Особливості управління фінансами в районах великих міст.

35. Порядок розподілу доходів від реалізації продукції робіт та послуг підприємств комунальної форми власності.

36. Напрями вдосконалення роботи підприємств комунальної форми власності.

37. Показники і методи оцінювання фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

38. Напрями вдосконалення контролю з боку фінансових відділів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації за діяльністю підприємств комунальної форми власності.

39. Особливості системи оподаткування підприємств комунальної форми власності і нормативи відрахувань до цільових державних фондів.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
 2. ГЛАВА 4. Умей говорить «нет»Лучше проявить твердость, чем продолжать оставаться вежливыми с теми, кто не заслуживает вашей вежливости.Джим Рои
 3. 5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ТЕМА 9 ДОМОГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ
 6. 5.1. Загальні положення щодо написання контрольної роботи
 7. ПРАКТИКУМ
 8. ПРАКТИКУМ
 9. ПРАКТИКУМ
 10. ПРАКТИКУМ
 11. ПРАКТИКУМ
 12. ПРАКТИКУМ
 13. ПРАКТИКУМ
 14. ПРАКТИКУМ
 15. 1.1.3. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ
 16. ПРАКТИКУМ
 17. ПРАКТИКУМ
 18. ПРАКТИКУМ
 19. ПРАКТИКУМ
 20. ПРАКТИКУМ