<<

7. список Рекомендованої літератури

Основна література

1.Кодекс законів про працю України.

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1522 “Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян”;

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 684 “Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення”;

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 685 “Про додаткові заходи щодо поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення”;

5.Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 919 “Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату”;

6.Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 312 “Про додаткові заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”;

7.Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 198 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”;

8.Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 № 341 “Про заходи щодо реалізації частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”;

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 374 “Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника”;

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2004 № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 862 “Про затвердження Порядку встановлення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”;

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”;

16. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Державним комітетом статистики України від 13 січня 2004 року № 5 із змінами та доповненнями.

17. Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Постанова Правління Фонду від 26.06.01 р., № 16.

18. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.

19. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.01 р. № 12.

20. Інструкція про порядок розрахунку і сплати підприємствами, організаціями, установами і громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також облік їх надходжень до Пенсійного фонду України // Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.06.1999 р.

21. Інструкція про порядок розрахунку і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою Правління ПФУ від 19.02.03р. № 21-1

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду”;

23. Постанова управління фонду соціального страхування з тимчасової працездатності від 25.12.03 р.

№ 119 (з коментарем) “Про затвердження Порядку накладання адміністративних штрафів органами фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” // Баланс. – 2004. - № 6 с.31.

24. Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України № 3483-IVвід 23.02.2006 р.

25. Про внесення змін до закону України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні”: Закон України від 05.07.01р.

26. Про деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: Постанова КМУ № 357 від 20.03.2006 р.

27. Про деякі питання, пов’язані зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова КМУ № 745 від 25.05.2006 р.

28. Про доплату пенсійних внесків підприємцями-спрощенцями: Лист ПФУ від 15.05.2006 № 5970/03-20.

29. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.03 р. № 11058-IV.

30. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 01.04.01р.

31. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України № 1533- III від 02.03.2000р.

32. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, що пов’язані з народженням і похованням: Закон України № 2240- III від 18.01.01р.

33. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору: Постанова КМУ № 303 від 01.03.99р.

34. Про затвердження порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій: Постанова КМУ № 1740 від 03.11.98р.

35. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97р. № 400/97-ВР (Зі змінами та доповненнями).

36. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 р.

№ 1264-ХІІ.

37. Про порядок відображення у звітності перерахунку пенсійних внесків за працюючих інвалідів: Лист ПФУ від 22.03.2006 № 3331/03-30.

38. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ (із змінами та доповненнями).

39. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного страхування: Закон України № 2213- III від 11.01.01

40. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України № 2272-III від 22.02.01р.

41. Щодо застосування адміністративних стягнень: Лист ПФУ від 13.12.2005 № 15935/07-20.

42. Щодо обліку органами Пенсійного фонду частини коштів єдиного та фіксованого податків: Лист ПФУ від 21.12.2005 № 16515/03-30.

43. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ за ред. Н.І.Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – 550с.

Додаткова література

1. Василик О.Д. Державні фінанси України. – К.: НІОС. – 2002. – 608с.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник .-К: НІОС, 2000.

3. Василик О.Д. Податкова система України. К.: НІОС. – 2004. 448 с.

4. Гордєєва Л.П., Редіна Н.І. Фінанси України Навч. Посібник. – Дніпропетровськ: Наука и образование, 1997.

5. Гаврилюк О.В. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності // Фінанси України. – 2008. - № 11.

6. Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 459 с.

7. Держава-податки-бізнес // Під ред. Андрущенко В.Л., Федосова В.М., Суторміної В.М. – К: Либідь. – 1992.

8. Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2008. - № 8.

9. Нікіфоров П.О., Вольська А.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям // Фінанси України.

– 2008. - № 10.

10. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Моногр. / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін.; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.

11. Смоляр Ю.О., Терещенко Г.М. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і вітчизняна практика // Фінанси України. – 2008. - № 3.

12. Терещенко Г.М., Мусатова Т.А. Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні // Фінанси України. – 2008. - №12.

13. http://www.ispf.gov.ua. – офіційний сайт Фонду соціального захисту інвалідів України

14. http: //www.pfu.gov.ua. – офіційний сайт Пенсійного фонду України.

15. http: //www.rada.gov.ua. - офіційний сайт Верховної Ради України.

16. http: //www.kmu.gov.ua. - офіційний сайт Кабінету міністрів України.

17. http: //www.minfin.gov.ua. - офіційний сайт Міністерства фінансів України.

18. http://www.social.org.ua. – офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

19. http://www.fse.gov.ua. - офіційний сайт Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

<< |
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме 7. список Рекомендованої літератури:

 1. список рекомендованої літератури
 2. Список рекомендованої літератури
 3. Список використаної та рекомендованої літератури
 4. Перелік рекомендованої літератури
 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 8. 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 10. Список літератури
 11. Список літератури
 12. Список літератури
 13. Список літератури:
 14. Список літератури:
 15. Список літератури:
 16. Список літератури:
 17. Список літератури:
 18. Список літератури:
 19. Список літератури:
 20. Список літератури: