<<
>>

Ситуаційні вправи

Завдання 1.

Перелік виплат для опрацювання:

1. Виплата за листком тимчасової непрацездатності.

2. Витрати на відрядження у межах встановлених норм.

3. Витрати на відрядження понад встановлених норм.

4. Премії, заохочувальні виплати.

5. Матеріальна допомога.

6. Компенсація за невикористану відпустку.

7. Оплата підприємством вартості навчання у ВУЗі дітей працівників.

8. Вартість виданого спецодягу.

9. Компенсація за невикористану відпустку при звільненні.

10. Основна заробітна плата.

11 .Додаткова заробітна плата.

Необхідно:

1. Виділити з нижче перерахованих виплат:

- виплати, що включаються до сукупного доходу при обчисленні збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

- виплати, що не включаються до сукупного доходу.

2. Відповіді обґрунтувати законодавчими матеріалами.

3. Проаналізувати особливості обчислення об’єкту нарахування збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Завдання 2.

1. Громадянину Петрову А.С. протягом серпня були виплачені такі суми:

заробітна плата 1170 грн.

матеріальна допомога 500 грн.

добові на відрядження 200 грн.

Відрядження з 1.08. по 9.08.

Матеріальна допомога була також виплачена у березні (200 грн.) та травні (50 грн.).

2. Громадянину Яковлєву М.М. протягом серпня були виплачені такі суми:

заробітна плата 1850 грн.

премія за виконання виробничого плану 150 грн.

за листком тимчасової непрацездатності 135 грн.

Дні хвороби - з 2.08. по 9.08. Безперервний стаж роботи - 10 років. Заробітна плата за попередні 6 місяців в середньому склала 290 грн. Робочих днів - 20 на місяць.

Необхідно:

1. Визначити оподаткований дохід робітників.

2. Вирахувати розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та вказати строки його сплати.

3. Скласти розрахунок внесків до Пенсійного фонду України, вказати строки подання звітності, якщо відомо, що решта нарахованих внесків складає 3126 грн., утримань – 1544 грн.

Примітка:

Термін виплати зарплати - 5 числа кожного місяця.

Завдання 3.

1. Протягом II кварталу на підприємстві "Берег" фонд заробітної плати склав 12380 грн. При веденні господарської діяльності підприємство здійснювало продаж валюти готівкою на загальну суму 3450 грн.

2. Підприємство "Надія" створено спілкою інвалідів (УТОГ). Кількість працюючих інвалідів 56 чоловік, загальна кількість працюючих - 103 чол. Фонд заробітної плати за II квартал склав 98470 грн., в тому числі фонд оплати праці інвалідів 28300 грн. Крім того, у травні підприємство реалізувало автомобіль ВАЗ 2101, ціна реалізації 5400 грн. (з ПДВ).

3. На підприємстві "Альфа" загальна кількість працюючих - 31 чол., в т.ч. 5 інвалідів. У II кварталі фонд заробітної плати склав:

травень - 24955 грн., в т.ч. інвалідам - 2511 грн.;

червень - 25005 грн., в т.ч. інвалідам - 2511 грн.

липень - 25100 грн., в т.ч. інвалідам - 2490 грн.

Термін виплати зарплати - 5 і 17 числа кожного місця.

4. Підприємство “Діамант” займається реалізацією ювелірних виробів. Протягом останнього кварталу виручка від реалізації ювелірних виробів склала 67,98 тис.грн. На підприємстві фонд оплати праці за квартал складає 5,6 тис.грн. Мінімальний розмір заробітної плати на підприємстві – 480 грн.

5. Підприємство “Шанс” займається реалізацією товарів народного споживання, зареєстровано як платник єдиного податку. Протягом кварталу фонд оплати праці найманих працівників склав 9985 грн. Обсяг виручки, що отримана у звітному періоді, складає 140015 грн.

6. Сільськогосподарське підприємство «Світанок» є платником фіксованого сільськогосподарського податку. Фонд заробітної плати у I кварталі поточного року склав 18120 грн., нарахована сума ФСП за цей період – 12380 грн.

Необхідно:

1. Визначити платників збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та об’єкт оподаткування.

2. Вирахувати суми збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Примітка:

Ставки збору застосувати згідно з чинним законодавством.

Література

(2,5,10,11,12,17 переліку обов’язкової літератури)

Практичне заняття № 2

Тема 3. Система фондів державного соціального страхування

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

· визначення об’єкта обчислення відрахувань до фондів соціального страхування;

· проведення розрахунку сум відрахувань до:

- Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,

- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

- Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

· визначення строків сплати та подання звітності та фондів соціального страхування.

План заняття

1. Порядок нарахування внесків до державних фондів соціального страхування.

2. Особливості відносин між фондами соціального страхування щодо страхових виплат та включення їх до об’єкту розрахунку таких зборів.

3. Порядок складання та подання звітності до фондів соціального страхування.

Обладнання: 1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Бланковий матеріал.

3. Електронно-обчислювальні машини.

Методичні рекомендації

Виконання запропонованих завдань вимагає теоретичних знань, отриманих при вивченні Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 № 1533-ІІІ, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, що пов’язані з народженням і похованням” від 18.01.2001 № 2240-ІІІ, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 01.04.2001, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 № 697, окремих статей Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 №796-ХІІ та Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 №2811-ХІІ.

При виконанні завдання 1 необхідно враховувати, що при обчисленні зборів до фондів соціального страхування до складу доходів фізичних осіб включаються основна та додаткова заробітна плата, виплати, що мають постійний характер, та інші виплати за умов звільнення працівника.

При виконанні завдання 2, 3 необхідно також керуватися Законом України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного страхування” від 11.01.2001 № 2213-ІІІ та Законом України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 № 2272-ІІІ із змінами та доповненнями. Розміри відрахувань до фондів соціального страхування наведено у додатках А, Б.

Слід враховувати відмінності при обчисленні об’єкту оподаткування зборами до фондів соціального страхування фізичних та юридичних осіб, різні нормативи відрахувань до цих фондів. Необхідно також звернути увагу на пільги, що існують для підприємств, установ та організацій, де працюють інваліди, або тих, що створені всеукраїнськими спілками інвалідів. Пільга останнім надається при сплаті внесків на загальнодержавне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов’язаними з народженням та похованням, а також при сплаті внесків на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття за умов, що кількість працюючих інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% на оплату праці.

Слід також звернути увагу на окремі положення Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Державним комітетом статистики України від 13 січня 2004 року № 5 із змінами та доповненнями. Згідно з пунктом 3.15 цієї Інструкції до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, включаються витрати на відрядження: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення.

Отже, витрати на відрядження, в тому числі понаднормативні добові витрати, не включаються до фонду оплати праці, і тому з них не справляються страхові внески на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування*.

При виконанні завдання 4 слід спиратися не тільки на чинне законодавство, що регулює справляння внесків на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування, а й на такі, що регламентують впровадження спрощених режимів оподаткування, закони „Про державний бюджет України” на відповідний рік.

Згідно з чинним законодавством підприємства звітують про нарахування зборів до фондів соціального страхування щоквартально. Строки подання звітності та сплати встановлено Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Ситуаційні вправи

Завдання 1.

Громадянину Петрову В.В. протягом серпня було нараховано та сплачено такі суми:

Заробітна плата 563 грн.
Премія з фонду матеріального заохочення 125 грн.
За листком тимчасової непрацездатності ( 8 днів хвороби) 64 грн.
Компенсація за невикористану відпустку 250 грн.
На харчування протягом місяця у столовій підприємства 60 грн.

Безперервний стаж роботи Петрова В.В. 3 роки. Середня одноденна заробітна плата за останні 6 місяців склала 8 грн./день.

Необхідно:

1. Визначити, які з зазначених виплат входять до сукупного оподатковуваного доходу, з якого сплачуються внески до фондів соціального страхування.

2. Розрахувати розмір внесків до фондів соціального страхування для Петрова В.В.

Завдання 2

ТОВ “Контакт” займається ремонтом та реконструкцією обладнання. Згідно розрахункової відомості робітникам підприємства протягом вересня цього року були виплачені такі суми:

№ з/п Прізвище та ініціали робітника Заробітна плата, грн Премії, заохочувальні виплати, грн. Матеріальна допомога*, грн.
1 2 3 4 5
1 Антоненко В.П. 1390 - -
2 Анісімова К.Р. 1520 - -
3 Бриков П.П. 1125 - 1000
4 Валковий Т.Н. 1345 250 -
5 Горобець К.О. 1421 - -
1 2 3 4 5
6 Іванов І.І. 1400 - -
7 Карпов М.О. 1395 - -
8 Колесник О.А. 1250 - 250
9 Новченко Н.Н. 1286 250 -
10 Омельченко О.Г. 1340 - -
11 Петренко Г.Р.
1398 - -
12 Радченко О.О. 1450 - -
13 Сидорова Н.І. 1290 100 -
14 Тарасенко Т.Д. 1352 - -
15 Терещук С.В. 1361 - -
16 Ткаченко О.М. 1425 - -
17 Федорченко Л.О. 1500 - -
18 Чекова А.М. 1390 - 100
19 Юдіна Т.С. 1426 - -

* Матеріальна допомога раніше протягом року надавалась тільки Колесник О.А.

Крім того, робітники Чекова А.М. та Бриков П.П. отримали листки тимчасової непрацездатності. За листком тимчасової непрацездатності нараховано Чековій А.М. 96 грн., Брикову П.П. 148 грн.

Робітники Антоненко В.П. та Іванов І.І. знаходилися у відрядженні з 3 вересня по 12 вересня. Витрати одного працівника на проїзд склали 173 грн., на проживання у готелі 640 грн. Антоненко В.П. отримав на витрати відрядження 1070 грн., Іванов І.І. – 1100 грн.

Необхідно:

1. Визначити суми, які є об’єктом нарахування внесків до фондів соціального страхування.

2. Розрахувати суми внесків до

· Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,

· Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,

· Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

3. Вирахувати суми утримання із заробітної плати робітників до фонів соціального страхування.

Примітка:

1. Розміри відрахувань застосувати згідно з чинним законодавством.

2. ТОВ “Контакт” має 49 клас ризику виробництва.

3. Інвалідів на підприємстві не працює.

Завдання 3.

№ з/п Табельний номер працівника Всього нгараховано за місяць, грн.. Виплати з ФСС з тимчасової втрати працездатності, грн.
1. 240506 1350 -
2. 240611 940 2401
3. 240612 980 3801
4. 240507 2850 -
5. 240615 965 180302
6. 240581 700 -

1 – листок тимчасової непрацездатності (днів хвороби - 5);

2 – листок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.

Необхідно:

1. Розрахувати суми внесків до фондів соціального страхування.

2. Визначити джерела сплати за листками тимчасової непрацездатності. Вказати порядок проведення розрахунків із відповідними фондами.

3. Скласти бухгалтерські проводки з наведених операцій.

Завдання 4.

МП „Квант” є платником єдиного податку. За І півріччя поточного року є такі дані:

Період Обсяги виручки, тис.грн. Фонд оплати праці найманих працівників, грн.
Січень 102,0 5600
Лютий 93,0 5800
Березень 98,0 5880
Квітень 100,0 6020
Травень 101,0 6015
червень 94,0 6015

Необхідно:

1. Вказати порядок встановлення відносин суб’єктів малого бізнесу з фондами соціального страхування за умов використання спрощених режимів оподаткування.

2. Розрахувати суми внесків до фондів соціального страхування.

3. Вказати порядок сплати нарахованих внесків суб’єктами малого бізнесу, що використовують спрощену систему оподаткування.

Рекомендована література

(1,3,6,7,8,12,13,14 переліку обов’язкової літератури; 7,14 переліку додаткової літератури)

Практичне заняття № 3

Тема 4. Фонд України соціального захисту інвалідів

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

· визначення платників внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

· розрахунку розмірів зазначених внесків;

· встановлення строків сплати внесків до Фонду соціального захисту інвалідів України.

План заняття

1. Визначення платників внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів.

2. Нормативи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

3. Визначення середньої річної заробітної плати.

4. Розрахунок внеску до Фонду України соціального захисту інвалідів.

Обладнання: 1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Бланковий матеріал.

3. Електронно-обчислювальні машини.

Методичні рекомендації

Фонд соціального захисту інвалідів є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому. Відповідно до положень чинного законодавства основними завданнями Фонду є:

- участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

- здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів. Фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) здійснює в установленому порядку заходи щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та професійної реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно-корисної діяльності, аналізує використання коштів на цю мету, розробляє пропозиції щодо потреби в коштах та підвищення ефективності їх використання;

2) забезпечує реєстрацію у територіальних відділеннях Фонду підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і господарювання, на яких працює 15 і більше чоловік, та одержання від них звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

3) здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум штрафних санкцій, що надходять від підприємств, установ і організацій за недодержання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів;

4) узагальнює практику застосування законодавства у сфері соціального захисту інвалідів, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мінпраці;

5) здійснює в установленому порядку управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпраці, у межах, визначених цим Міністерством;

6) сприяє створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів, професійному навчанню непрацюючих інвалідів;

7) організує збір благодійних внесків підприємств, установ, організацій, трудових колективів і громадян для забезпечення соціального захисту інвалідів;

8) контролює цільове використання підприємствами, установами і організаціями коштів, переданих їм Фондом для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів;

9) представляє Мінпраці за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

10) співпрацює з Всеукраїнським громадським соціально-політичним об'єднанням "Національна Асамблея інвалідів України", громадськими організаціями інвалідів та заснованими ними підприємствами і організаціями;

11) надає інформаційно-консультативні послуги інвалідам, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції;

12) висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його діяльності;

13) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Фонді та його територіальних відділеннях;

14) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

При виконанні практичних завдань необхідно керуватись Законом України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні” із змінами і доповненнями від 05.07.2001.

Слід враховувати, що внески до фонду соціального захисту інвалідів не є обов’язковими і носять штрафний характер. Встановлений ліміт робочих місць для інвалідів складає 4% загальної кількості робочих місць на підприємстві. Згідно з чинним законодавством підприємства, на яких не створені робочі місця для працевлаштування інвалідів, сплачують до відповідного Фонду річну заробітну плату за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Не застосовуються штрафні санкції до бюджетних підприємств та організацій, а також до підприємств з чисельністю працівників менше 15 чоловік.

Ситуаційні вправи

Завдання 1.

1. ТОВ “Мрія” займається випуском та реалізацією виробів зі скла, загальна кількість працюючих 49 чол., з них інвалідів – 1 чол.

2. Підприємство “Квітень” займається виготовленням хліба та хлібобулочних виробів, є платником єдиного податку. Загальна кількість працюючих 5 чол., інвалідів не працює.

3. ЗАО “Дніпро”, утворено спілкою глухих України, займається випуском та реалізацією товарів народного споживання. Загальна кількість працюючих 67 чол.

4. Підприємство “Добриня” займається реалізацією товарів народного споживання. Загальна кількість працюючих 43 чол., у тому числі 2 інваліда.

5. Дніпропетровський Національний Університет, виробничою діяльністю на займається, загальна кількість працюючих 478 чол., інвалідів не працює.

6. АТ “Іста” займається випуском та реалізацією акумуляторних батарей. Загальна кількість працюючих 1105 чол., з них 8 чол. – інваліди.

Необхідно:

1. Визначити, які з представлених підприємств є платниками внесків до Фонду соціального захисту інвалідів України.

2. Вказати механізм розрахунку зазначених внесків.

Завдання 2.

На підприємстві “Барвінок” середньооблікова чисельність робітників складає 71 чоловік, в тому числі 1 інвалід. Фонд оплати праці робітників всіх підрозділів склав:

Січень 57155 грн.
Лютий 56900грн.
Березень 57090грн.
Квітень 57100грн.
Травень 56920грн.
Червень 57085грн.
Липень 57180грн.
Серпень 57200грн.
Вересень 57155грн.
Жовтень 57200грн.
Листопад 57185грн.
Грудень 63450грн.

Необхідно:

1. Визначити, чи дотримано підприємством нормативи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

2. Встановити розмір внесків до Фонду соціального захисту інвалідів України.

3. Розрахувати річні внески до Фонду соціального захисту інвалідів.

Завдання 3

Підприємство “Світоч” займається випуском та реалізацією медичного обладнання. Середньооблікова чисельність працівників – 25 чол. Крім того, за сумісництвом працюють 8 чол. Інвалідів на підприємстві не працює.

Загальний річний фонд заробітної плати склав 198 тис.грн.

Необхідно:

1. Визначити, чи дотримано підприємством нормативи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

2. Встановити розмір відрахувань до Фонду соціального захисту інвалідів України.

3. Розрахувати річні внески до Фонду соціального захисту інвалідів.

Завдання 4

Можливі витрати Фонду України соціального захисту інвалідів:

1. Виплата пенсії по інвалідності;

2. Матеріальна допомога інваліду;

3. Сплата комунальних платежів інваліду;

4. Придбання інвалідного візка для інваліда;

5. Придбання слухового апарату для пенсіонера;

6. Проведення операції з коригування зору інваліду.

Необхідно:

1. Визначити витрати, які можуть здійснюватися ФУЗІ.

2. Вказати порядок проведення таких витрат Фондом.

Рекомендована література

(4 переліку обов’язкової літератури; 2, 12 переліку додаткової літератури)

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Ситуаційні вправи:

 1. Модель Мітчелла та Хауса.
 2. Изменение величины предложения
 3. Модель Херсі та Блендчарда.
 4. ИСТРЕБОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ
 5. СОЛИДАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 6. Изменение величины спроса
 7. ОПЛАТА ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
 8. РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ
 9. Размещение и приобретение акций и иных ценных бумаг
 10. Уполномоченный представитель
 11. 3. Документы трампового судоходства.
 12. ИСТРЕБОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ
 13. НЕУСТОЙКА, ЗАКОННАЯ
 14. Плательщик по чеку
 15. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
 16. СТРАХОВАТЕЛИ
 17. 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 18. 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 19. РЕНТА, ПОСТОЯННАЯ