<<
>>

Щодо збільшення доходів бюджету

В умовах значних розривів між доходами та видатками державного бюджету та інших публічних грошових фондів завдання мобілізації фінансових ресурсів закономірно залишається пріоритетним, оскільки кризові прояви у системі державних фінансів за масштабами негативних наслідків для економіки країни є найнебез- печнішими.

Гострий дефіцит фінансових ресурсів бюджету вимагає підвищення фіскальної ефективності податкової системи. З метою збільшення доходів бюджету у Податковому кодексі запроваджено такі заходи:

• підвищено ставку ренти за видобування газу, нафти та газового конденсату;

• підвищено ставки акцизного податку та розширено групу підакцизних податків;

• підвищено розмір плати за землю;

• запроваджено податок на нерухомість;

• розширено базу оподаткування податку на доходи фізичних осіб (зокрема запроваджено податок на пасивні інвестиційні доходи, включаючи доходи від депозитів та дивідендів).

Крім того, в Кодексі обґрунтовано зроблено акцент на боротьбі з мінімізацією і ухилянням від сплати податків як головному напрямі збільшення доходів бюджету (див п. 4.3). Це достатньо об’ємний ресурс податкових надходжень.

Аналізуючи показники наповнення бюджету, можемо констатувати, що перше завдання з формальної точки зору було виконано успішно. При помірній інфляції та відносно стриманих показниках зростання економіки (що є двома головними чинниками зростання доходів бюджету) в 2011 р. податкові надходження зведеного бюджету зросли на 100,3 млрд грн (до 334,7 млрд грн), або на 42,8 % порівняно з 2010 р.

Підвищення фіскальної ефективності вдалося досягти з головних податків (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Надходження основних податків у 2011 р.109

Зростання доходів бюджету дійсно є досить значним і, очевидно, заслуговує певних позитивних оцінок діяльності уряду в цій сфері.

Разом з тим існує низка зауважень, які дещо знижують результативність цих досягнень.

По-перше, значний внесок у зростання доходів бюджету забезпечило підвищення податкового тиску на економіку, зокрема звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання зерна (в результаті чого підприємства втратили право на відшкодування ПДВ ), скасування податкових пільг для технопарків, тиск на платників єдиного податку з метою спонукання їх до переходу на загальну систему оподаткування. Це прямо суперечить завданню формування сприятливого фіскального простору та стимулювання економічної активності.

Загалом, як відображено на рис. 4.2, у 2011 р. податковий тиск на економіку відчутно підвищиться.

Очікується, що тенденція посилення фіскального тиску зупиниться лише починаючи з 2012 р.

[1]До зведеного бюджету.

Рис. 4.2. Фіскальний тиск на економіку (обсяг мобілізованих податків до ВВП), %

Джерело: за даними Проекту закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Рис. 4.3. Заборгованість з відшкодування ПДВ та обсяг авансових переплат по податках, млрд грн

По-друге, фактичні доходи бюджету відчутно завищені за рахунок маніпулювання обсягами відшкодування ПДВ та надмірно сплаченими податками (рис. 4.3).

Така політика викривлює досягнення уряду в питанні підвищення фіскальної ефективності податкової системи та формує загрози для економічної активності корпоративного сектору.

До речі, продемонструвавши формальне виконання завдання податкової реформи щодо збільшення доходів бюджету, уряд тим самим не виконав інше завдання Плану реформ, а саме - повернення накопиченої заборгованості щодо відшкодування ПДВ й забезпечення своєчасного його відшкодування, починаючи з 1 серпня 2010 р. (див. табл. 4.1). Таким чином, щодо виконання даного завдання було досягнуто прогресу, проте окремі заходи бюджетної політики суперечать стратегії податкової реформи.

4.1.2.

<< | >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме Щодо збільшення доходів бюджету:

 1. 5.2.1. Резерви щодо збільшення ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
 2. 3. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів
 3. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками
 4. 5.3. Планування доходів бюджету
 5. Державний бюджет, склад і структура його доходів і витрат
 6. 4. Облік доходів бюджету.
 7. 4. Облік доходів бюджету.
 8. 7.2. Облік грошових коштів і доходів бюджету
 9. 2.1.1.Методи, джерела і принципи формування доходів бюджету
 10. Зміст і характеристика доходів державного бюджету
 11. Методи та джерела формування доходів бюджету
 12. § 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання
 13. Бюджетний облік надходження доходів до державного бюджету
 14. 12.2 Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету
 15. Структура доходів та витрат державного бюджету
 16. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету
 17. 2.2. Моніторинг складу та структури доходів бюджету Запорізького регіону до світової фінансової кризи