<<
>>

Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки

Місцеві фінанси як цілісна і складна система економічних відносин відіграють важливу роль у реформуванні вітчизняної економіки, створенні основ ринкового господарювання, формуванні демократичної, соціально орієнтованої держави.

Схематично роль місцевих фінасів в економічній системі держави подано в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Роль місцевих фінансів в економічній системі держави

Місцеві фінанси в економічній системі держави
Впливають на - соціально-економічний розвиток країни;

- фінансову безпеку держави;

- фінансову стабільність;

- розвиток економіки;

- добробут населення;

- розвиток демократії в суспільстві

Використовуються як інструмент - перерозподілу валового внутрішнього продукту;

- державного регулювання розвитку територій;

- економічної і, зокрема, фінансової політики;

- державної регіональної політики;

Місцеві фінанси в економічній системі держави
Визначають - обсяг і якість надання локальних суспільних послуг населенню;

- стан і розвиток місцевого господарства;

- фінансову базу місцевого самоврядування;

- надання конституційних гарантій населенню;

- стан фінансового вирівнювання

Місцеві фінанси в економічній системі держави повинні забезпечувати:

- стабілізацію економічної системи;

- адаптацію суб'єктів господарювання, зокрема малих і середніх підприємств, до ринкових перетворень;

- формування інвестиційно-інноваційної моделі суспільного розвитку;

- забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

- формування самодостатніх територіальних утворень;

- реалізацію завдань державної регіональної політики;

- стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності;

- вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів.

1.5.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки:

 1. Економічна природа місцевих фінансів, їх роль у розвитку бюджетної системи держави
 2. 74. Роль держави в змішаній економіці. Роль та обмеження ринкового механізму в регулюванні економіки. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.
 3. Формування теорії місцевих фінансів
 4. Теоретичні основи місцевих фінансів
 5. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів
 6. 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування
 7. Ідейні засади функціонування місцевих фінансів
 8. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів
 9. Фінанси підприємств комунальної власності як складова місцевих фінансів
 10. ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
 11. 66. Суть, функції і роль фінансів у ринковій економіці.
 12. § 2. Роль фінансів у розширеному відтворенні
 13. Сутність і роль міжнародних фінансів
 14. Функції та роль фінансів у розвитку суспільного виробництва
 15. 2.1. Сутність фінансів, їх функція та роль
 16. 1.1.Роль видатків місцевих бюджетів в соціально економічному розвитку територій
 17. Роль кредиту в умовах ринкової економіки
 18. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ