<<
>>

НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ НАСТУПНОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Під час реформи податкова система та механізми її функціонування зазнали відчутних змін. Запроваджені новації дозволили усунути низку вад, властивих вітчизняній податковій системі до початку реформи, підвищити її фіскальну ефективність, що збільшило доходи державного бюджету, та сформувати більш сприятливий фіскальний простір для ведення бізнесу.

Разом з тим досягнутий прогрес за багатьма напрямами виявися меншим, аніж очікувалося на початку реформ. Зокрема, в питанні стимулювання економічної, у тому числі інвестиційної, діяльності перелік фіскальних стимулів виявився обмеженим і не завжди раціональним, що в кінцевому підсумку частково нівелювало їх вплив на динаміку інвестицій.

Окремі сегменти податкової системи загалом залишилися неохопленими реформою (оподаткування господарської діяльності, пов’язаної з експлуатацією природних ресурсів), в інших сегментах зміни виявилися деструктивними (спеціальні податкові режими). Крім того, внаслідок необґрунтованого широкомасштабного зниження податків замість формування окремих локальних «точок прориву» з 2012 р. актуалізується проблема зниження динаміки зростання доходів бюджету. Втрати бюджету мають компенсуватися відносно високими темпами зростання економіки. Разом з тим в умовах загрози охолодження економіки крихка тенденція зниження дефіциту бюджету може ослабнути через зниження податкових надходжень. Це потребує розробки заходів щодо додаткового збільшення доходів бюджету на екстрений випадок.

Таким чином, виходячи з наведених проблем та актуальних завдань, що стоять перед податковою системою, необхідно визначити напрями та пріоритети наступного етапу змін та реформ.

<< | >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ НАСТУПНОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:

 1. 3.2.1. Етапи становлення і розвитку податкової системи України
 2. Характеристика основних податків податкової системи України
 3. Характеристика основних податків і зборів податкової системи України
 4. 4.1. Мета і пріоритети аграрної політики України
 5. Основні пріоритети державної аграрної політики України
 6. Тема 4. Основні напрями аграрної політики України
 7. 6.2. Співпраця Державного казначейства і Державної податкової адміністрації України
 8. 3.2. Напрями вдосконалення законодавства України щодо регламентації господарсько-торговельної діяльності
 9. «СЛАБКІ МІСЦЯ» І НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ
 10. 3.1. Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС
 11. 5.1. Система органів контролю державної податкової політики
 12. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем
 13. 7.4. Особливості податкової системи в АПК
 14. Основні напрямки реформування Державного казначейства України і казначейської системи касового виконання Державного бюджету України
 15. Принципи побудови податкової системи
 16. 7.5. Шляхи вдосконалення податкової системи