<<
>>

Модульне (контрольне ) завдання

Кожний варіант модульного (контрольного ) завдання включає:

- визначення термінів і понять;

- тестові завдання;

- практичне завдання.

Загальна кількість балів за виконання роботи – 18 балів, у тому числі:

- за практичне завдання– 5 балів;

- визначення термінів і понять (чотири терміни) – 8 балів;

- відповіді на тестові завдання (п’ять тестових завдань) - 5 балів.

Критерії оцінювання при вирішенні практичного завдання.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом, становить: 0-5 балів.

При виконанні практичних завдань студент повинен:

- вибрати вірну методику розрахунку показників;

- застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

- виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

- за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 2-х балів;

- за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 2-х балів;

- за арифметичну помилку – до 0,5 бали;

Оцінка за правильну відповідь на тестове завдання становить 1бал.

Відповідь з визначення термінів і понять оцінюється максимально в 2 бали за кожну відповідь. Відповіді повинні бути чіткими, короткими і ясно викладеними. Критерії оцінювання:

· чітка, правильна відповідь– 2 бали.

· Неповна відповідь– від 0,5 до 1,5 балу.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Модульне (контрольне ) завдання:

  1. 12.1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету
  2. 2. Організації при Міністерстві фінансів України: Державні Контрольно-ревізійна служба України та Казначейство. Завдання, функції та структура.
  3. Модульное программирование
  4. Сведения о проверенных отчетах о результатах контрольных мероприятий контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
  5. Р. Б. Ноздрева, Б. И. Синецкий, В. В. Кормышев, С. П. Мясоедов, Т. Н. Полянова. Модульная программа для менеджеров. Модуль 10. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью, 1999
  6. ПОЛОЖЕННЯ про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби
  7. організація контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України
  8. Анализ практики соблюдения положений стандарта СФК 130 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» в отчетах о результатах контрольных мероприятий за 2011-2013 годы
  9. Навчальні завдання
  10. Завдання