<<
>>

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 2010 р.

Податковий кодекс України став одним з найконф- ліктніших та найдискусійніших нормативно-правових актів, що були прийнятті в ході реформ системи державних фінансів. Водночас оцінки на кшталт «хороший» чи «поганий», якими різні сторони (уряд та платники податків) характеризували даний документ, не можуть бути об’єктивними.

Економічний зміст податкової системи полягає в тому, що вона перерозподіляє національний дохід, тому якщо хтось отримає більше коштів, то обов’язково будуть ті, хто їх втрачає. Відповідно ситуація, за якої всі залишаться задоволеними, апріорі неможлива.

Проте завдання податкової реформи якраз полягає в тому, щоб знайти оптимальний баланс інтересів, за якого кожна зі сторін, жертвуючи частиною власних економічних вигод, отримувала б нові можливості, реалізація яких принесе їй ще більшу вигоду.

У цьому контексті, з державної точки зору, «хороший» Податковий кодекс - це такий кодекс, реалізація якого, попри утиск інтересів окремих частин суспільства, матиме загальний позитивний ефект для соціально-економічного розвитку країни.

Відповідно до цього, оцінюючи прогресивність Податкового кодексу, треба виходити із того, чи дозволяє він вирішити головні питання порядку денного економічної політики України. В умовах посткризового відновлення економіки такими завданнями, як зазначалося, є: збільшення доходів бюджету; стимулювання економічної активності.

Аналізуючи ефективність Податкового кодексу для України в цілому, а не для уряду чи окремих груп впливу, необхідно чітко з’ясувати, чи дозволяє ПКУ вирішити ці завдання у найефективніший спосіб і чи не поглиблює поточні проблеми.

4.1.1.

<< | >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 2010 р.:

 1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС 2010 р.: ГОЛОВНІ НОВАЦІЇ
 2. § 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки
 3. О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период: материалы международного круглого стола. Алматы, 28 мая 2010 г. / Институт мировой экономики и политики при Фонде первого Президента РК. — Алматы: ИД «Жибекжолы»,2010. — 160 с., 2010
 4. Панова Галина Сергеевна. Деньги, кредит, банки. Лекции. 2010, 2010
 5. Савка А.В.. Основы философии хозяйства: учебное пособие. - М.,2010. - 480 с., 2010
 6. Неизвестный. История развития кредитно-финансовой системы. 2010, 2010
 7. В.Н. Василенко, Г.М. Иманов. Ноосферная футорология. Санкт-Петербург.2010, 2010
 8. Неизвестный. Определение цены капитала для обоснования инвестиционных решений 2010, 2010
 9. Лал Д.. Похвала империи: Глобализация и порядок М.: Новое издательство,2010. — 364 с., 2010
 10. Неизвестный99. Исследование исламской экономической модели. Отношение к ссудному проценту 2010, 2010
 11. Л.Ф. Носова. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. Учебное пособие МОСКВА - 2010, 2010
 12. И.Г. Горловская. КУРС ЛЕКЦИЙ «ФИНАНСЫ» (редакция седьмая, исправленная и переработанная). Омск -2010, 2010
 13. Гукасьян Г. М.. Экономическая теория: Учебное пособие. 3-е изд. — СПб.: Питер,2010. — 512 с., 2010
 14. Андиева Е.Ю., Семенова И.И.. Поддержка принятия решений в системе кредитования: монография. Омск: СибАДИ,2010. 168 с., 2010
 15. Артамонов В. С., Попов А. И., Иванов С. А. и др.. Экономическая теория: Учебник для вузов. — СПб.: Питер,2010. — 528 с., 2010
 16. Гринкевич Л. С, и др.. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ: учебное пособие. - Томск: Изд-во НТЛ,2010. - 704 с., 2010
 17. Л. И. Леутина. Денежно-кредитное регулирование экономики. Учебное электронное издание. Курс лекций Минск, 2010, 2010
 18. Джорджа Сорос. Алхимия финансов 2010, 2010