<<
>>

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється за 1-бальною шкалою.

Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

· Складання термінологічного словника – 1 бал.

Критерії оцінювання:

· Наявність та повний обсяг термінологічного словнику – 1 бал.

· Відсутність або неповний обсяг термінологічного словнику – 0 балів.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Cамостійна робота студентів:

 1. Самостійна робота студентів
 2. ЧАСТИНА IV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 3. ІV. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 4. 6.4.Критеріїї оцінювання знань студентів з дисципліни
 5. Глава 6. контроль знань студентів
 6. Індивідуальна робота
 7. 4.1.3. Організація виконання захисту роботи
 8. 6.1. Тестові завдання для поточного контролю знань студентів:
 9. 4.1.1. Мета курсової роботи та її структура
 10. 5.1. Загальні положення щодо написання контрольної роботи
 11. Глава 5. Методичні вказівки щодо написання КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ для студентів заочників
 12. 2.1. Загальні принципи роботи автоматизованої системи
 13. 2.2. Робота з програмою в режимі «Довідник»
 14. 4.1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи