<<
>>

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНШИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Реформи системи державних фінансів, проведені у 2010-2011 рр., попри те, що сприяли певним позитивним зрушенням у таких важливих складових, як бюджетна та податкова системи, все ж таки залишили комплекс невирі- шених завдань.

Це стосується як низки проблем макроеко- номічного масштабу, так і широкого переліку локальних питань у межах окремих складових державних фінансів.

Щодо системних недоопрацювань варто зазначити, що окремі важливі складові державних фінансів залишилися осторонь реформ або зміни у них були більшою мірою «косметичними». Через це ефективність їх функціонування залишається низькою, а комплекс проблем та недоліків не було подолано. Відповідно реформування цих складових системи державних фінансів залишиться одним із головних пріоритетів державної політики на найближчу та середньострокову перспективу.

<< | >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНШИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ:

 1. Тема 1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів
 2. 5.1. Система державних фінансів. Бюджет держави як ланка державних фінансів
 3. 3.1. Актуальні питання співвідношення сплати єдиного податку та інших обов’язкових платежів
 4. Фінанси підприємств комунальної власності як складова місцевих фінансів
 5. Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС
 6. Напрями управління державним боргом
 7. Сутність державних фінансів
 8. Проблеми розвитку ринкової економіки в Україні та інших постсоціалістичних країнах
 9. Домогосподарство як інституційна складова економічної системи
 10. 3.2. Основні напрями реформування системи надання медичної допомоги
 11. 14.1 Сутність і функції фінансів. Фінансова система
 12. Система грошових потоків міжнародних фінансів
 13. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С.. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ,2002. — 387 с., 2002
 14. Основні напрямки реформування Державного казначейства України і казначейської системи касового виконання Державного бюджету України
 15. 1.1. Вади ринкового саморегулювання. 1.2. Функції держави в сучасній економіці. 1.3. Сутність державного регулювання економіки. 1.4. Методи державного регулювання економіки. 1.5. Система органів державного регулювання економіки
 16. Сутність інфляції та механізм її подолання
 17. Поняття фінансів підприємств, їх функції. Основи організації фінансів підприємств
 18. 12. Проблеми сучасного адміністративно-державного менеджменту
 19. Державний сектор країн ЦСЄ. Особливості і проблеми процесу приватизації