>>

З М І С Т

Передмова …………………………………………………………………… 4
1. Програма навчальної дисципліни …………………………………………. 5
2. Розподіл балів, що присвоюються студентам …………………………….. 12
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи …………………………. 13
4. Методичні рекомендації до практичних занять ………………………….. 26
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ………... 43
6. Підсумковий контроль ……………………………………………………... 46
7. Список рекомендованої літератури ……………………………………….. 53

| >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме З М І С Т:

 1. Цена контракта
 2. Хайринг
 3. Услуги рекламные
 4. Услуги научноконсультативные
 5. Услуги коммерческие
 6. Услуги комиссионные
 7. Услуги информационнокоммерческие
 8. Упаковочный лист
 9. Торговля электронная
 10. Торговый дом
 11. Торговля посылочная
 12. Торговля встречная
 13. Торговля консигнационная
 14. Тендер
 15. Таможня
 16. Таможенный тариф
 17. Таможенная пошлина
 18. Скидка
 19. Система товародвижения