<<
>>

2. Визначення ціни та обсягу виробництва

Спочатку розглянемо поведінку фірми щодо ціни та обсягу виробництва за умов, що фірми у галузі виробляють певні продукти і стимулюють продаж певного їх обсягу .

Потім буде проведено аналіз того, як зміна продукту й реклама видозмінюють умови фірми в діяльності по забезпеченню найбільшої прибутковості.

1) Основна особливість кривої попиту на продукцію в умовах монополістичної конкуренції полягає в тому, що вона є високоеластичною, але не повністю еластичною (графік 6-1).

Вона значно еластичніша за криву попиту чистого монополіста тому, що фірма за умов монополістичної конкуренції має багато суперників, які виробляють товари – близькі замінники. Чистий монополіст взагалі не має конкурентів. Але крива попиту не є повністю еластичною тому, що:

По-перше, фірма за умов монополістичної конкуренції має менше суперників, ніж в умовах досконалої конкуренції.

По-друге, продукти цих конкурентів є близькими, але не досконалими замінниками.

Чим більша кількість конкурентів і слабша диференціація продукту, тим більша еластичність кривої попиту, тим ближче монополістична конкуренція до чистої (досконалої) конкуренції.

2) Фірма максимізуватиме свої прибутки або мінімізуватиме свої збитки у короткостроковому періоді, виробляючи такий обсяг виробництва, що відповідає точці перетину кривих граничних витрат і граничного доходу (мал. 6-1 а, б). У короткостроковому періоді фірма, що діє в умовах монополістичної конкуренції, може або отримувати економічні прибутки, або зазнавати збитків.

3)У довгостроковому періоді за умов монополістичної конкуренції переважна більшість фірм отримуватиме тільки нормальний прибуток або, іншими словами, досягатиме самоокупності.

Механізм досягнення стану самоокупності діє так:

У разі отримання економічних прибутків у короткостроковому періоді, ці прибутки приваблюють нових конкурентів, бо у галузь легко увійти. Крива попиту переміститься вліво (опуститься) і стане менш еластичною.

Це тому, що тепер кожна фірма володітиме меншою часткою загального попиту і стикається з більшою кількістю продуктів – близьких замінників. Це призведе до зникнення економічних прибутків (мал. 6-1 а, в). Входження нових фірм у галузь припиниться.

Якщо у короткостроковому періоді галузь зазнає збитків – як показано на мал. 6-1 б, то деякі фірми залишать галузь у довгостроковому періоді. Зіткнувшись із меншою кількістю товарів-замінників і більшою часткою сукупного попиту, що на них припадає, фірми, які вижили, виявлять, що збитки зменшуються і в кінцевому результаті досягається стан отримання нормального прибутку. Вихід фірм із галузі припиняється.

Це не означає, що в довгостроковому періоді всі фірми працюють тільки беззбитково. В довгостроковому періоді окремі фірми можуть випускати такі високо диференційовані продукти, що конкурентам важко їх відтворити навіть упродовж тривалого часу. Такі фірми є, по суті, монополістами і можуть отримувати невеликі економічні прибутки навіть у довгостроковому періоді. Це може відбуватися і під впливом наявності вищих фінансових бар’єрів на шляху входження фірм у галузь.

Може бути і таке, що в довгостроковому періоді деякі фірми працюватимуть у режимі збитковості, тобто отримують нижчі за нормальні прибутки. Проте, вони не можуть залишати цей вид діяльності, бо для них - це спосіб життя.

Проте, незважаючи на все щойно сказане, рівновага, що забезпечує привласнення нормальних прибутків у довгостроковому періоді (мал. 6-1 в), є прийнятним відображення дійсності.

<< | >>
Источник: Ткаченко Наталія Іллівна. Мікроекономіка. Конспект лекцій для студентів Дніпропетровськ 2009. 2009

Еще по теме 2. Визначення ціни та обсягу виробництва:

 1. 4. Визначення ціни та обсягу виробництва
 2. Лекція 9. Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва
 3. Лекція 10. Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку монополістичної конкуренції
 4. Лекція 11. Олігополія. Визначення ціни та обсягу виробництва
 5. Лекція 8. Ринки товарів та послуг. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої конкуренції
 6. Послідовність визначення ціни на послуги банку
 7. Розділ 10. Загальні уявлення про макроекономіку. Вимірювання обсягу національного виробництва
 8. Вимірювання обсягу національного виробництва та доходу. Основні макроекономічні показники. Методи підрахунку ВВП. Вплив цін та інших чинників на ВВП
 9. 68. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їх склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального, середнього та граничного доходу.
 10. 24. Власність на засоби виробництва та способи з”єднання факторів виробництва.
 11. 2.4 Виробництво, розподіл, обмін та споживання, як стадії суспільного виробництва
 12. Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція