<<
>>

Лекція 11. Олігополія. Визначення ціни та обсягу виробництва

План лекції

1.Сутнісіть, риси, розповсюдження та причини існування олігополії.

2. Причина особливої поведінки фірми на олігополістичному ринку.

3. Поведінка фірми на олігополістичному ринку в конкурентних умовах.

4. Поведінка фірми в умовах таємної змови та лідерства в цінах.

5. Застосування олігополією моделі ціноутворення

“витрати + накидка”.

6. Роль нецінової конкуренції в умовах олігополії.

7. Суспільна ефективність олігополії.

Література

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.: Республика, 1992, Том 2, Глава 28, с. 129-140.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. – С.-Пб.: АО “Санкт Петербург оркестр”, 1994, Раздел 9, с. 220-226.

Дзюбик І, Ривак О. Основи еконолмічної теорії. – Київ: Основи, 1994, Розділ 15, с. 265-269.

Н.Грегори Мэнкью. Принципы экономикс. – С.-Пб.: Питер Ком., 1999, с. 348-370.

<< | >>
Источник: Ткаченко Наталія Іллівна. Мікроекономіка. Конспект лекцій для студентів Дніпропетровськ 2009. 2009

Еще по теме Лекція 11. Олігополія. Визначення ціни та обсягу виробництва:

 1. Лекція 9. Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва
 2. Лекція 10. Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку монополістичної конкуренції
 3. Лекція 8. Ринки товарів та послуг. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої конкуренції
 4. 4. Визначення ціни та обсягу виробництва
 5. 2. Визначення ціни та обсягу виробництва
 6. Послідовність визначення ціни на послуги банку
 7. Лекція 6-7. Витрати виробництва
 8. Розділ 10. Загальні уявлення про макроекономіку. Вимірювання обсягу національного виробництва
 9. Лекція 12. Виробництво і попит на економічні ресурси
 10. Вимірювання обсягу національного виробництва та доходу. Основні макроекономічні показники. Методи підрахунку ВВП. Вплив цін та інших чинників на ВВП
 11. 68. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їх склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального, середнього та граничного доходу.
 12. 24. Власність на засоби виробництва та способи з”єднання факторів виробництва.
 13. 2.4 Виробництво, розподіл, обмін та споживання, як стадії суспільного виробництва
 14. Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція
 15. § 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт виробництва
 16. 26. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки, роль у розвитку суспільства.
 17. § 2. Витрати виробництва. Собівартість. Формування витрат виробництва в сучасних умовах
 18. Система «витрати - обсяг - прибуток» як ефективний елемент управління фінансами підприємств