<<
>>

Лекція 9. Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва

План лекції

1. Сутність та характерні риси чистої монополії.

2. Бар'єри для входження в галузь:

а) економія, зумовлена зростанням масштабів виробництва;

б) законодавчі бар'єри (патенти та ліцензії);

в) власність на важливі ресурси.

3. Монопольний попит:

а) ключова відмінність між чисто монопольним і чисто конкурентним продавцем;

б) ціна і граничний виторг;

в) фірма-монополіст диктує ціну;

г) еластичність за ціною.

4. Визначення ціни та обсягу виробництва:

а) правило MR = MC;

б) відсутність кривої пропозиції;

в) обмеженість монополістичної зміни цін.

5. Економічні наслідки монополії:

а) ціна, обсяг виробництва і ефективність;

б) розподіл доходу;

в) труднощі з врахуванням витрат;

г) динамічна ефективність і технічний прогрес.

6. Цінова дискримінація:

а) умови для застосування цінової дискримінації;

б) наслідки цінової дискримінації.

7. Регульована монополія:

а) необхідність регулювання природних монополій;

б) суспільно оптимальна ціна P = MC;

в) ціна, що забезпечує справедливий прибуток P = ATC;

г) дилема регулювання.

Література

Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю. Мікроекономіка – Львів: Просвіта, 1999 с. 258-281.

Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю. Экономикс - М.: Республика, 1992, том 2, с. 92-101.

Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроекономика. - С.-Пб.: АО "Санкт-Петербург оркестр", 1994, с. 188-210.

Н. Грегори Мэнкью. Принципы экономикс - С.-Пб.: Москва-Харьков-Минск, 1999, с. 253-263.

Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994, с. 253-263.

<< | >>
Источник: Ткаченко Наталія Іллівна. Мікроекономіка. Конспект лекцій для студентів Дніпропетровськ 2009. 2009

Еще по теме Лекція 9. Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва:

 1. Лекція 10. Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку монополістичної конкуренції
 2. Лекція 11. Олігополія. Визначення ціни та обсягу виробництва
 3. Лекція 8. Ринки товарів та послуг. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої конкуренції
 4. 4. Визначення ціни та обсягу виробництва
 5. 2. Визначення ціни та обсягу виробництва
 6. Послідовність визначення ціни на послуги банку
 7. 122. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
 8. Лекція 6-7. Витрати виробництва
 9. Розділ 10. Загальні уявлення про макроекономіку. Вимірювання обсягу національного виробництва
 10. Вимірювання обсягу національного виробництва та доходу. Основні макроекономічні показники. Методи підрахунку ВВП. Вплив цін та інших чинників на ВВП
 11. Лекція 12. Виробництво і попит на економічні ресурси
 12. 68. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їх склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального, середнього та граничного доходу.
 13. 24. Власність на засоби виробництва та способи з”єднання факторів виробництва.
 14. 2.4 Виробництво, розподіл, обмін та споживання, як стадії суспільного виробництва
 15. Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція
 16. § 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт виробництва