<<
>>

9.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування

Фінансове планування - це розроблення системи фінансових планів за окремими напрямками фінансової діяльності підприємства, які забезпечують реалізацію його фінансової стратегії у плановому періоді.

Мета фінансового планування - забезпечення діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами. Розрізняють стратегічне (див. п. 9.1), поточне та оперативне фінансове планування діяльності підприємства.

Поточне фінансове планування -це планування фінансової діяльності підприємства на плановий період, переважно на рік, з деталізацією основних показників по кварталах. Основними видами поточних фінансових планів підприємства є: план доходів і витрат з виробничо-комерційної (операційної) діяльності; план надходжень і витрат коштів; балансовий план; план формування і використання фінансових ресурсів.

Оперативне фінансове планування - це процес конкретизації надходжень і використання фінансових ресурсів підприємства за короткі проміжки часу (місяць, декада, тиждень, день). Метою оперативного фінансового планування є визначення послідовності і термінів виконання окремих фінансових операцій для забезпечення збалансованості доходів із витратами і зміцнення фінансового стану підприємства. Основними видами оперативних фінансових планів є платіжний календар, поточний та капітальний бюджети.

Основними завданнями фінансового планування є:

- оптимізація фінансових відносин підприємства з діловими партнерами у плановому періоді;

- фінансове забезпечення основної, операційної та іншої звичайної діяльності підприємства;

- визначення способів ефективного інвестування капіталу підприємства у плановому періоді;

-забезпечення раціонального використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів підприємства у плановому періоді;

- контроль за організацією поточних розрахунків і використанням платіжних засобів підприємства.

Фінансовий план розробляють на основі: загальної фінансової стратегії підприємства; основних напрямків його фінансової політики; даних про планові обсяги виробництва та реалізації продукції; інформації щодо інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; показників розвитку фінансового ринку; результатів фінансового аналізу діяльності підприємства за попередні звітні періоди; оцінки фінансового стану і резервів економічного розвитку підприємства на початок планового періоду тощо.

Для розробляння фінансових планів застосовують такі методи:

- балансовий, згідно з яким узгоджують (збалансовують) не тільки підсумкові показники доходів і витрат та надходжень і видатків, а й для кожної статті витрат (видатків) визначають конкретні джерела їх покриття;

-нормативний, за яким потребу у фінансових ресурсах та джерела їх покриття визначають на підставі фінансових норм і нормативів (ставки податків, норми амортизації тощо);

- розрахунково-аналітичний, відповідно до якого планові показники розраховують на підставі фактичних даних за базовий період та індексів їх зміни у плановому періоді;

- методи економіко-математичного моделювання для прогнозування значення показників та оптимізації планових рішень за критеріями: максимуму прибутку (доходу) на одиницю вкладеного капіталу; мінімуму фінансових чи поточних витрат; мінімуму вкладеного капіталу за максимально ефективного результату.

Розроблений фінансовий план дає змогу визначити, який обсяг грошових коштів може мати підприємство у своєму розпорядженні, які основні джерела їх надходження, чи достатньо коштів для виконання планових завдань, скільки коштів потрібно перерахувати до бюджету, кредиторам, страховим компаніям тощо, як буде розподілятися прибуток підприємства, чи збалансовані доходи з витратами підприємства тощо.

<< | >>
Источник: ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. Лекції.

Еще по теме 9.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування:

 1. 5.1. Організація, завдання і методи бюджетного планування
 2. 10.1. Суть, завдання та методи фінансового аналізу
 3. Місцевий фінансовий контроль і фінансове планування
 4. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
 5. 1.Завдання фінансового контролінгу
 6. 2.1. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу
 7. Основні завдання та функції фінансового управління
 8. Поняття, основні завдання та принципи фінансового контролінгу
 9. 1.4. Фінансова діяльність підприємства. Зміст і організація фінансової роботи
 10. Зміст і призначення фінансового контролю
 11. Методи планування місцевих бюджетів
 12. 2.Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану
 13. Програмно-цільовий метод планування бюджету
 14. 1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю
 15. 9.3. Зміст і порядок складання поточного (річного) та оперативного фінансового планів підприємства
 16. 1. Ціль, завдання, об’єкти і параметри внутрішнього контролю формування доходів, витрат і фінансових результатів
 17. 6.4. Методи планування
 18. 2.1. Зміст та особливості фінансово-правових відносин у сфері обліку платників податків