<<
>>

Том Дж. Палмер. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів / За ред. Тома Дж. Палмера К.,2014. — 128 с.. 2014

Гонитва за прибутком, жадоба, егоїзм, насильство — для багатьох сьогодні капіталізм пов’язаний з несправедливістю й аморальністю, майновим розшаруванням, нівеляцією куль­турних відмінностей та іншими негативними проявами життя сучасного суспільства. Проте антикапіталістична риторика не витримує зіткнення з логікою і фактами: свобода, співпраця, підприємливість, інновації, приватна ініціатива, турбота про споживача, інди­відуалізм, рівні права і рівні можливості — усі ці вартості капіталізму не мають нічого спільного з тим, що зазвичай ставлять йому в провину.

<< | >>
Частина 1
Чесноти підприємницького капіталізм
Частина 2
Добровільна взаємодія і власна вигод
Частина З
Виробництво і розподіл багатств
Частина 4
Глобалізація капіталізму

Книги и учебники по дисциплине Философия экономики:

  1. Л.А. Тутов. Философия и методология экономики : учеб. пособие / под ред. Л.А. Тутова. — М.,2017. — 386 с. - 2017 год
  2. Томаш Седлачек. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл‑стрит. М.; 2016 - 2016 год
  3. Л.Ц. Бадмахалгаев. Хозяйство России на рубеже веков. Монография [Текст] / Л.Ц. Бадма­халгаев; ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», ИКИАТ Республики Калмыкия, Калмыцкое per. отд. РАЕН. - Элиста, ЗАОр «Ей 111 «Джангар»,2015. -496 с. - 2015 год
  4. Мезенцев С.Д.. Философские проблемы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Д. Мезенцев, В.В. Памятушева ; М -во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. ун -т. — Электрон. дан. и прогр. (4,5 Мб). — Москва : МГСУ, 2015 - 2015 год
  5. Дэниела Хаусмана. Философия экономики. Антология [Текст] / под ред. Дэниела Хаусмана; пер. с англ. — M.: Изд. Института Гайдара,2012. — 520 с. - 2012 год
  6. Савка А.В.. Основы философии хозяйства: учебное пособие. - М.,2010. - 480 с. - 2010 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -