>>

ЗМІСТ


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади забезпечення стійкості фінансових систем

12

1.1.
Фінансова система: сутність, структура та принципи функціонування

12

1.2. Концептуальні засади визначення та оцінювання стійкості фінансової системи

31

1.3. Особливості функціонування фінансових систем в контексті трансформаційних та глобалізаційних процесів

49

Висновки до розділу 1 67
РОЗДІЛ 2 Розвиток науково-методичних засад забезпечення стійкості фінансової системи

69

2.1. Розвиток підходів до формування системи показників оцінювання стійкості фінансової системи країни

69

2.2. Аналіз та дослідження показників характеристики стійкості фінансової системи України

89

2.3. Методичні засади оцінювання рівня ризику втрати стійкості фінансової системи

110

Висновки до розділу 2 128
РОЗДІЛ 3 Удосконалення науково-методичних підходів до оцінювання стійкості фінансової системи України

130

3.1. Науково-методичний підхід до оцінювання рівня стійкості фінансової системи

130

3.2. Оптимізація параметрів стійкості фінансової системи 148
3.3. Реформування системи фінансового нагляду в Україні у контексті забезпечення стійкості фінансової системи

171

Висновки до розділу 3
189
ВИСНОВКИ 191
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 194
ДОДАТКИ 216
Додаток А – Базовий та рекомендований набори індикаторів фінансової стійкості суб’єктів фінансової системи

216

Додаток Б – Макропруденційні індикатори фінансової стійкості за методологією Європейського Центрального банку

218

Додаток В – Відображення ітераційної процедури оптимізації параметрів фінансової системи

220

Додаток Г – Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження

223


| >>
Источник: Лук’янець Олена Вікторівна. Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми –2014. 2014

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Структурированная бабочка - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS
 2. Заключение
 3. Квантификация уровней неэффективности рынка как пространства последствий регулятивных решений (на основе расстояния Кульбака - Лейблера)
 4. Значение секьюритизации в развитии рынка капиталов и факторингового рынка России.
 5. ПРИЛОЖЕНИЯ
 6. ОГЛАВЛЕНИЕ
 7. Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности
 8. Примеры построения разработанных опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС»
 9. Додатки
 10. Глава 3. Пути обеспечения действенности влияния государственных финансов на устойчивость коммерческих организаций
 11. Естественные и институциональные стимулы СРО
 12. Введение.
 13. Перспективы секьюритизации факторинга в России.
 14. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 15. Оглавление