<<
>>

Створення грошової системи України

Грошова система України є регульованою системою ринкового зразка. Цьому сприяли істотні ринкові перетворення в економічній системі України: демонополізація економіки, приватизація, яка відбувалася в усіх галузях економіки, тощо.

Активно розвивається грошовий ринок в усіх його складових: ринок грошей, валютний ринок, ринок цінних паперів, а також його інфраструктура (дворівнева банківська система, мережа небанківських фінансово-кредитних установ, валютна та фондова біржі).

Щоб досягти ринкового зразка, грошова система України пройшла багато етапів свого розвитку. Після отримання в 1991 р. незалежності перед Україною постало завдання створити власну грошову систему.

Становлення грошової системи почалося з рішення уряду про випуск у грудні 1991 р. купоно-карбованців багаторазового використання за умови його паралельного обігу з рублем.

Наступним етапом став Указ Президента про введення купоно-карбованців у безготівковий обіг і вилучення з обігу рубля в листопаді 1992 р., а з 2 вересня 1996 р. — введення постійної діючої національної грошової одиниці — гривні. До того часу її введення декілька разів відкладалося через загальну економічну нестабільність у країні й потужні інфляційні процеси, що досягли піку в 1993 р.

У статті 99 Конституції України вказано:

Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави — Національного банку України.

Назву наша національна валюта отримала від гривні — грошової одиниці Київської Русі, а щодо розмінної монети, то її назву залишили за звичною копійкою. Ескізи гривні виконав український художник В. І. Лопата.

Основними складовими елементами грошової системи України стали:

- види грошових знаків, що мають законну платіжну силу:

• банкноти — гривні номіналом 1,2, 5, 10,20, 50, 100,200, 500;

• розмінна монета (копійка), що випускається в обіг номіналами 1 грн, 50, 25, 10, 5,2, 1 коп;

- офіційний валютний курс гривні до інших валют світу (долар США, євро, рубль та ін.) встановлюється НБУ на підставі торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській валютній біржі;

- порядок організації готівкового й безготівкового обігу (розроблення правил і форм здійснення безготівкового та готівкового способів і порядку платежів, контроль касових операцій);

- орган грошово-кредитного і валютного регулювання — Національний банк України (НБУ). Він є незалежним фінансово-економічним органом для здійснення самостійної грошово-кредитної політики в Україні та координації діяльності комерційних банків.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер - К.,2013. - 578 с.. 2013

Еще по теме Створення грошової системи України:

 1. 4. Становлення та розвиток грошової системи України
 2. Поняття та елементи грошової системи
 3. Етапи створення і розвитку державного казначейства України
 4. Основні напрямки реформування Державного казначейства України і казначейської системи касового виконання Державного бюджету України
 5. 2.3.1.Характеристика системи, завдання, етапи створення
 6. Створення комп 'ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві
 7. Створення маркетингової інформаційної системи (МІС)
 8. 1.3. Основні завдання та організаційні підходи щодо створення автоматизованої системи оперативного обліку і контролю міжнародних економічних операцій
 9. Формування валютної системи України
 10. Бюджетна система України
 11. 7.6. Становлення і зміцнення банківської системи України
 12. 1.1. Система охорони здоров’я України
 13. 3.2. Склад і структура бюджетної системи України
 14. 1.6. Правові засади функціонування банківської системи України
 15. Принципи побудови бюджетної системи України