<<
>>

Введення залишків по ТМЦ.

Для введення залишків ТМЦ в програмі передбачений документ «Ввод остатков ТМЦ». Відкрийте цей документ за допомогою команди меню «Документы→Ввод остатков→Остатки ТМЦ».

Введемо залишки сировини, яка знаходиться на складі запасів на дату 29.09.0_. У відкритий документ введемо дату - 29.09.0_. У рядку «Место хранения» виберемо з довідника «Места хранения» ім'я - Склад запасів. У рядок вікна «Примечание» введемо текст: Залишки ТМЦ на складі на 29.09.0_.

Для заповнення першого рядка табличної частини документа натисніть клавішу Insert. У вікні «ТМЦ» з довідника «ТМЦ Номенклатура» виберіть ім'я товару - «Зерно фуражне». У вікні «Партия» натисніть кнопку з трьома маленькими крапками, програма відкриє вікно «Партії (Зерно фуражне)». У випадку, якщо ми би використовували метод обліку ТМЦ «По партіях», нам необхідно було б вводити нову партію, наприклад, «Партія залишків № I». У випадку, коли використовуються методи FIFO, середньозваженої ціни, потрібно вибирати «Партия по умолчанию». Натисніть Enter. Приклад: В полі «К-во» введіть 20 т, в полі «Цена-» - 450 грн. Програма автоматично заповнить інші поля в документі.

Введення даних в табличну частину документа завершене. Натисніть кнопку ОК. На питання «Провести документ?» відповідайте ТАК. Після проводки цього документа програма відобразить його в повному журналі. На піктограмі лівого значка документа «Ввод остатков ТМЦ» з'явиться малинова галочка.

Встановіть курсор на ім'я цього документа в Повному журналі і натисніть кнопку «Печать движения». Програма відобразить вам всі бухгалтерські проводки, які належать цьому документу.

Аналіз проводок показує, що програма віднесла залишки ТМЦ на Дт рахунки 201 «Сировина і матеріали», а Кт - на технічний рахунок - 00. У полі субконто Дт представлено єдине для цього документа місце зберігання - «Склад запасів». Пам'ятайте, що документ Залишки ТМЦ оперує залишками тільки на одному складі, який вибирається в реквізиті довідника «Место хранения». Для обліку залишків на декількох складах потрібно створити декілька аналогічних документів - по числу складів.

Відмітимо, що дані поля «Наценка» мають сенс тільки для роздрібних складів (магазинів). Для оптових складів реквізит «Наценка» по замовчуванню програмою заповнюється нульовим значенням.

<< | >>
Источник: Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті.

Еще по теме Введення залишків по ТМЦ.:

 1. Введення залишків по ЗП
 2. Введення залишків взаєморозрахунків
 3. Тема 5 Введення початкових залишків
 4. 1. Цель, задачи, объекты и параметры внутреннего контроля процесса товародвижения и сохранности ТМЦ
 5. Тема 9. Внутренний контроль процесса товародвижения и сохранности ТМЦ
 6. 2. Методика внутреннего контроля процесса товародвижения и сохранности ТМЦ
 7. Введение
 8. Введение
 9. Введение
 10. Введение
 11. Оценка введения ГИФО