<<
>>

Предмет, об'єкти та методи господарського контролю

Предметом господарського контролю є господарські процеси, фактична наявність та рух майна в процесі розширеного відтворення, а також виробничі відносини, що при цьому виникають.

Предметом господарського контролю є процеси розширеного відтворення господарських операцій в умовах переходу до ринкових відносин з погляду їх економічної ефективності, законності, доцільності на різних рівнях управління (структурний підрозділ, підприємство, об'єднання, комітет) при різноманітних формах власності.

Об'єкти господарського контролю визначаються виходячи з виробничої, господарської і фінансової діяльності підприємств.

<< | >>
Источник: ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 2018

Еще по теме Предмет, об'єкти та методи господарського контролю:

 1. Предмет бухгалтерського обліку, його об'єкти
 2. Економічна суть господарського контролю
 3. 2. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю
 4. Господарський контроль в системі управління
 5. 1.3 Об'єкти, суб'єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 6. Об'єкти та суб'єкти при проведенні
 7. Суть, цілі, об'єкти та суб'єкти оцінки бізнесу та підприємства
 8. Суб'єкти та об'єкти фінансового ринку, його структура
 9. Тема 1: Господарський контроль в системі управління.
 10. Контроль руху та наявності основних засобів: завдання, об’єкти, джерела контролю, методи контролю.
 11. 1.2 Предмет и объекты экономического контроля
 12. Дискусійні методи фактичного контролю (контроль взаємопов’язаних операцій, письмових та усних пояснень тощо).
 13. 5.1.Завдання, предмет і об’єкти контролю руху коштів.
 14. Предмет державного фінансового контролю та його об’єкти
 15. Предмет, цели и задачи финансового контроля
 16. Вопрос 15. Финансовый контроль, его содержание, формы и методы. Органы финансового контроля в РФ, их права и обязанности
 17. 1. Предмет и методы микроэкономики
 18. Предмет и метод ГРЭ.