<<
>>

Характеристика прийомів фактичного контролю.

• огляд. Один з масових методичних прийомів фактичного контролю. Представляє собою безпосереднє вивчення компетентною особою певних об'єктів обліку, які виконують ті чи інші функції (грошові кошти, товарно- матеріальні цінності).

Огляду підлягають виробничі приміщення, території, склади підприємства

• обстеження. Включає коло питань пов'язаних із вивченням організаційно-виробничої діяльності підприємства і перевірку забезпечення збереження майна даного підприємства. Цей метод полягає в огляді певних

об'єктів (цінні папери, готівка, товарно-матеріальні цінності і ознайомлення із документальними та отриманні пояснення від певних осіб)

• контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво. Проводять з метою визначення достовірності діючих норм і нормативів витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції або обсягів будівельно-монтажних робіт. За допомогою його виявляють наступне:

- факти застарілих норм в результаті чого на складі і цехах підприємства утворюються не враховані лишки сировини і матеріалів

- випадки зменшення норм часу і розцінок на виконані роботи

- неправильність розрахунків ефективності прийнятих за основу при виплаті грошових винагород

• інвентаризація фактичної наявності та стану підконтрольних об'єктів. Використовується для контролю достовірності данних бухгалтерського обліку і фінансової звітності. В процесі інвентаризації використовуються конкретні процедури, які дають можливість перевірити наявності матеріальних цінностей і грошових коштів в натуральному виді шляхом перерахунку, зважування, вимірювання.

• лабораторний аналіз. Це виявлення необхідних показників якості тих або інших шляхом відповідного (фізичного, хімічного, біологічного) аналізу в стаціонарних умовах.

• експертиза. Застосовується внутрішнім аудитором або ревізором у випадку коли у нього виникли питання, які вимагають спеціальних знань. Тоді використовують експертів. Експертиза - це дослідження на науковій основі представлених об'єктів з метою вивчення свідчень про факти які мають значення для правильного вирішення внутрішньої перевірки об'єктів.

5.4.

<< | >>
Источник: ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 2018

Еще по теме Характеристика прийомів фактичного контролю.:

 1. Дискусійні методи фактичного контролю (контроль взаємопов’язаних операцій, письмових та усних пояснень тощо).
 2. Суть прийомів документального контролю.
 3. Експертиза як метод фактичного контролю.
 4. Тема 6: Інвентаризація, як метод фактичного контролю.
 5. ЛЕКЦІЯ 4 Методи фактичного контролю
 6. Зміст загальних прийомів наукового мислення.
 7. Суть методу і методичних прийомів внутрішньогосподарської перевірки, їх класифікації.
 8. Загальна характеристика методів контролю.
 9. 6.4. Характеристики ефективного контролю
 10. 6.6. Характеристики процесу контролю
 11. 5.2. Характеристика видов и форм финансового контроля
 12. Характеристика системы финансового контроля и ее уровней
 13. 18.1. Общая характеристика систем контроля состояния запасов
 14. Характеристика деятельности органов бюджетно-финансового контроля развитых стран
 15. 18.3. Сравнительная характеристика основных систем контроля состояния запасов
 16. Загальна характеристика системи автоматизованого оперативного обліку та контролю
 17. Контроль руху та наявності основних засобів: завдання, об’єкти, джерела контролю, методи контролю.
 18. 2.3 Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и внутреннего контроля
 19. 3.1. Фінансовий контроль як складова економічного контролю