>>

Зміст

Маркетинг та його специфіка в банківській сфері.

1. Поняття маркетингу.

2. Банківський продукт: поняття, особливості.

3. Особливості маркетингу в банківській сфері.

4.

Інструменти банківського маркетингу

5. Необхідність і перспективи застосування маркетингу комер­ційними банками України.

Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

1. Поняття ринку банківських послуг та його сегментація

2. Джерела та аналіз дослідження ринку банківських послуг

3. Конкурентна позиція комерційного банку та її визначення

4. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг

Маркетингова стратегія комерційного банку.

1. Стратегічна мета комерційного банку, її визначення та шляхи досягнення

2. Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти

3. Формування попиту споживачів на банківські продукти

4. Визначення кон’юнктури ринку банківських продуктів на основі прогнозів та експертних оцінок

5. Матриця “Товари-ринки” І.Ансоффа та її використання для визначення стратегії комерційного банку

6. Бостонська матриця та її використання для визначення стратегії комерційного банку

7. Матриця Портера та її використання для визначення стратегії комерційного банку

Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські послуги.

1. Планування банківських послуг.

2. Обсягова політика комерційного банку, її мета.

3. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

4. Цінова політика комерційного банку, її мета

Продаж (збут) банківських продуктів.

1. Стратегія в галузі розподілу для комерційних банків

2. Основні види систем доставки для комерційних банків

3. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту

4. Тенденції розвитку стратегій розподілу

Комунікації банківських продуктів.

1. Основи організації процесу комунікації

2. Розробка стратегії комунікації.

3. Особистий продаж банківських продуктів

4. Реклама банківських продуктів

5. Стимулювання збуту банківських продуктів

6. Пропаганда банківських продуктів

Організація та контроль у банківському маркетингу

1. Організаційні аспекти банківського маркетингу

2. Організаційні структури маркетингу.

3. Предмет та значення контролю маркетингу

4. Етапи процесу контролю маркетингу

5. Види маркетингового контролю

| >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Зміст:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. Зміст
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. Зміст
 11. Зміст
 12. § 1. Власність та її економічний зміст
 13. зміст
 14. ЗМІСТ
 15. зміст
 16. ЗМІСТ