<<
>>

Тема 3 Маркетингова стратегія комерційного банку.

8. Стратегічна мета комерційного банку, її визначення та шляхи досягнення

9. Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти

10.Формування попиту споживачів на банківські продукти

11.Визначення кон’юнктури ринку банківських продуктів на основі прогнозів та експертних оцінок

12.Матриця “Товари-ринки” І.Ансоффа та її використання для визначення стратегії комерційного банку

13.Бостонська матриця та її використання для визначення стратегії комерційного банку

14.Матриця Портера та її використання для визначення стратегії комерційного банку

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Тема 3 Маркетингова стратегія комерційного банку.:

 1. Тема 4 Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські послуги.
 2. 8.11.2. Санація комерційного банку . Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення
 3. Формування ресурсів комерційного банку
 4. Створення та організація діяльності комерційного банку
 5. 2. Організаційна та функціональна структура комерційного банку
 6. 3. Порядок реєстрації комерційного банку
 7. 8.11.4. Ліквідація та реорганізація комерційного банку
 8. Загальна характеристика комерційного банку
 9. Власний капітал комерційного банку, його структура і формування
 10. Звіт про прибутки та збитки комерційного банку
 11. 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку
 12. Послуги і операції комерційного банку
 13. Маркетингова інформаційна система в банку
 14. Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку
 15. Тема 1.2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни
 16. Маркетинговый комплекс и маркетинговая среда страховой компании
 17. Тема 5. Облік кредитних операцій в банку