<<
>>

Послідовність визначення ціни на послуги банку

1. Постановка завдань ціноутворення

1.1. Забезпечення виживання

1.2. Максимізація поточного прибутку

1.3. Збільшення частки прибутку

1.4. Завоювання лідерства у якості продукту

2.

Оцінка попиту в залежності від чинників

2.1. Рівень цін, еластичність попиту

2.2. Інтенсивність рекламних заходів

2.3. Спосіб доставки

2.4. Ступінь насичення ринку даним продуктом, чи продуктом-аналогом (замінником)

2.5. Часовий чинник

3. Визначення валових витрат

3.1. Постійні витрати

3.2. Змінні витрати

4. Аналіз цін та продуктів конкурентів за критеріями

4.1. Швидкість обслуговування

4.2. Якість обслуговування

4.3. Точність

4.4. Відповідність структурі та обсягу споживчого попиту

4.5. Ступінь унікальності послуги

4.6. Рівень комплексності обслуговання

5. Вибір методу ціноутворення

5.1. Середні витрати плюс прибуток

5.2. Забезпечення цільового прибутку на основі аналізу беззбитковості

5.3. На базі відчуваємої цінності продукту

5.4. По поточним ринковим ставкам

5.5. На базі взаємовідносин із клієнтурою

5.6. Стратегія проникнення до ринку

5.7. “Ковзаюче” ціноутворення

Типи ринку, які впливають на цінову концепцію банку:

1) Ринок “чистої” монополії - продукт унікальний

2) Олігополістичний ринок - декілька продавців

3) Ринок монополістичної конкуренції - декілька варіантів послуги з різними цінами

4) ринок чистої конкуренції

Варіанти залежності попиту від чинників:

Проблема визначення витрат на здійснення банківської послуги:

- відокремлення послуг одна від одної

- визначення нормативних витрат часу

ВЧ*ПП+ПВ+НВ=витрати

ВЧ - витрати часу

ПП - погодинна платня

ПВ - прямі витрати

НВ - накладні витрати

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Послідовність визначення ціни на послуги банку:

 1. Лекція 8. Ринки товарів та послуг. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої конкуренції
 2. 4. Визначення ціни та обсягу виробництва
 3. 2. Визначення ціни та обсягу виробництва
 4. Лекція 9. Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва
 5. Лекція 10. Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку монополістичної конкуренції
 6. Лекція 11. Олігополія. Визначення ціни та обсягу виробництва
 7. Тема 4 Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські послуги.
 8. Послуги і операції комерційного банку
 9. Завдання визначення параметрів ринку і внутрішніх ресурсів банку
 10. 8.11.2. Санація комерційного банку . Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення
 11. 9.1. Завдання, методи та послідовність проведення ревізії основних засобів
 12. § 3. Урівноважуюча функція ціни. Ціна рівноваги. Кон’юнктура ринку
 13. Нетрадиційні банківські операції та послуги
 14. Посередницькі послуги