<<
>>

Метод “Дельфі”.

Названий на честь давньогрецького міста Дельфи, яке було відомо своїми оракулами. Інша назва: “кібернетичний арбітраж”.

Суть методу ілюструється прикладом. Оцінюється вартість складного проекту.

Завдання вирішується в такій послідовності. По-перше, просимо окремо кожного експерта дати свою оцінку вартості С, потім відповіді розкладаються у порядку зростання попередніх результатів. Визначаємо показники Q1 M Q3 таким чином, щоб кожний з чотирьох інтервалів, який створений цими трьома точками на лінії значень С містив приблизно чверть всіх оцінок. Для 11 учасників це буде виглядати таким чином:

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11

Q1 M Q3

По-друге, значення Q1, M, Q3 (думки експертної групи) повідомляємо учасникам опиту тільки у тому випадку, якщо попередня оцінка виходить за міжквартальне значення (Q1, - Q3) , просимо переглянути її, а також висловити свою думку, чому відповідь може бути більше або менше значень, які запропоновані 75% учасників опиту.

По-третє, передамо результати другого туру в узагальненій формі всім учасникам опиту, включаючи сюди нові квартілі і медіану. Крім того, фіксуються (при збереженні анонімності авторів) обгрунтування відхилень, які мали місце у першому турі. Все повторюється. Медіана, яка отримана в четвертому турі, приймається у якості значення експертної оцінки.

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Метод “Дельфі”.:

 1. 28. Управление активами и пассивами: методы общего фонда средств (метод единого пула), конверсии фондов (метод минибанков), комбинированный метод
 2. 11.3. Математические методы исследования экономики стратегические и математические методы оптимизации; теория игр; стохастические методы; экономические методы
 3. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», метод «абсолютных разниц». Их характеристика и условия применения.
 4. 52. Основные методы установления цены. Затратные методы, рыночные и нормативно-параметрические методы.
 5. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», «процентных чисел», балансовый метод. Их характеристика и условия применения. На примере отчета о прибылях и убытках формы № 2 проведите факторный анализ финансовых результатов балансовым методом.
 6. 5. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.
 7. § 4. Методы банковского права 1. О методах правового регулирования
 8. 89)Сущность нормативного метода учета затрат и его отличие от метода стандарт-кост.
 9. Метод колективного генерування ідей (метод “мозкової атаки”)
 10. Метод по цене сделки с идентичными товарами (метод 2).
 11. 1.3.2. Сравнительный анализ метода полиоценки и методов множественной оценки
 12. 7.7 Модификации метода ВИД Приростной метод
 13. 12.3. Математические методы исследования экономики основы теории принятия решений; методы измерения и классификации; экспертные оценки
 14. Метод на основе сложения стоимости (метод 5).