<<
>>

Маркетингова інформаційна система в банку

Тут мова йде про управлінський інструмент, без котрого немислимо рішення завданнів розробки маркетингової стратегії, планування маркетинг-микса і керування маркетингом у банку в цілому.

Для того щоб виконувати ці функції і не припускати дорогих помилок, необхідно всі рішення приймати на підставі аналізу надійної фінансово-господарської інформації. Отже, з'являється необхідність у ще одній внутрибанківській функції, що полягає в зборі, перевірці, переробці, аналізі, збереженні, розподілі і передачі усередині банку даних, необхідних для прийняття обгрунтованих фінансових рішень. Цю функцію в банку звичайно здійснює відділ інформації або особлива управлінська інформаційна система Маркетингова інформаційна система (МІС). У її входять організаційно пов'язані одиниці, що займаються збором внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації, аналізом і опрацюванням даних, їхнім збереженням, передачею й охороною, а також наданням зведень керівництву банку.

Строго говорячи, інформація, доступна через МІС, потрібно не тільки маркетологам і керівникам, що приймають стратегічні рішення. Вона може бути затребувана будь-якими підрозділами банку для цілей прогнозування і планування з урахуванням, зрозуміло, ієрархії доступу до окремих видів зведень. У ряді випадків окремі елементи МІС можуть через телекомунікаційні канали бути доступними також для клієнтів або взагалі широких кіл, забезпечуючи тим самим виконання зобов'язань перед товариством по забезпеченню відкритості і підзвітності банку.

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Маркетингова інформаційна система в банку:

 1. Тема 3 Маркетингова стратегія комерційного банку.
 2. 2.1. Використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління
 3. Класифікація інформаційних систем підприємства
 4. 2. Інформаційне забезпечення логістики та інформаційні системи.
 5. Інформаційне забезпечення системи управління фінансами
 6. 3. Формування логістичних інформаційних систем.
 7. Побудова і функціонування інформаційних логістичних систем.
 8. 8.11.2. Санація комерційного банку . Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення
 9. Поняття, склад і зміст інформаційного забезпечення автоматизованих систем обліку, контролю на підприємстві
 10. 1.1. Теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління
 11. Системы маркетинговой интеграции
 12. Маркетинговый комплекс и маркетинговая среда страховой компании