<<

Література:

1. Филипп Котлер "Основы маркетинга", -М.: "Прогресс",1992.- Гл.17.

2. Спицин И.О., Спицин Я.О. "Маркетинг в банке", - К.: Писпайп", 1993.- Гл.8,9.

3. Усоскин В.М. "Современный коммерческий банк - управление и операции", - М.: "Все для вас", 1993.- Гл.2.

4. Уткин Э.А. "Банковский маркетинг", - М.: "Инфра-М", 1995.- Гл.2.11.

5. Дихтль Е., Хершген Х. "Практический маркетинг", - М.: "Высшая школа", 1996.- Гл.8.

6. Макарова Г.П. "Система банковского маркетинга", М.: "Финстатинформ", 1997.- Гл.5.6.

Роль маркетингу в діяльності банку:

a. Маркетинг – одна з рівних функцій:

b. Більш важлива функція

c. Найбільш важлива функція

d. Споживач виконує контрольну функцію

e. Споживач - контрольна функція, маркетинг - інтегруюча

А)
1- маркетинг

2- банківська діяльність

3- фінанси

4- персонал

5- споживач

С)
В)
E)
D)

-

Організаційні структури банку:

1.

За бюрократичним принципом

1.1. Функціональна

1.2. Дивізійна (за територіальною, продуктовою, споживчою ознакою

1.3. Орієнтована на міжнародну діяльність

1.3.1. Відділення

1.3.2. Представництва

1.3.3. Філії

1.3.4. Консорціальна участь

2. Адаптивна структура

2.1. Проектні (створюються для реалізації глобальної мети існування-впровадження автоматизованої системи, нового ряду банківських продуктів тощо)

2.2. Матричні (мають тимчасовий характер, знаходяться у змішаному впорядкуванні: функціонально - дивізійному)

2.3. Конгломерат (склад безперервно змінюється за рахунок злиття та приєднання структур різних типів)

3. За ступенем централізації

3.1. централізовані

3.2. децентралізовані

Організаційні структури маркетингу розрізняють трьох видів:

1. Функціональна організація

- відділ маркетингових досліджень та інформації

- відділ маркетингового планування

- відділ маркетингового контролю

- відділ комунікації

- відділ розробки нових продуктів

- відділ ціноутворення

- відділ планування засобів доставки

2. Організація за продуктовим принципом

3. Організація за географічним принципом

Приклад 1: Організація банка за продуктовим принципом:

Приклад 2 : Структура, яка орієнтована на різні групи споживачів.

Контроль маркетингу - постійна, систематична та неупереджена перевірка та оцінка положення та процесів у області маркетингу, співставлення норм та реального стану справ

Предмет контролю маркетингу:

- контроль результатів

- збуту

- частки ринку

- результатів діяльності служби збуту

- неекономічних показників

- ревізія маркетингу

- контроль інформації

- цілей та стратегії

- контроль заходів

- організаційних процесів і структур

Завдання та цілі контролю маркетингу:

- встановлення ступеню досягнення цілей (аналіз відхилень)

- виявлення можливостей поліпшення (зворотній зв’язок)

- перевірка, наскільки пристосованість банку до зміни умов навколишнього середовища відповідає бажаній

Подробиці – у додатку2 (файл додаток.doc)

Додаток 1

Значення інтегралу вірогідностей F(t) =

t

Соті частки
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 80 160 239 319 399 478 558 638 718
0,1 797 876 955 1034 1114 1192 1271 1350 1428 1507
0,2 1585 1663 1741 1819 1897 1974 2051 2128 2205 2282
0,3 2358 2434 2510 2586 2661 2737 2812 2886 2967 3035
0,4 3108 3182 3255 3328 3401 3473 3545 3616 3688 3752
0,5 3829 3899 3969 4039 4108 4177 4245 4313 4381 4448
0,6 4515 4581 4647 4713 4778 4843 4909 4971 5035 5098
0,7 5161 5223 5285 5346 5467 5497 5527 5587 5646 5705
0,8 5763 5821 5878 5935 5991 6047 6102 6157 6211 6265
0,9 6319 6372 6424 6476 6528 6579 6629 6679 6729 6778
1 6817 6875 6923 6970 7017 7063 7109 7154 7199 7243
1,1 7287 7330 7373 7415 7457 7499 7540 7580 7620 7660
1,2 7699 7737 7775 7813 7850 7887 7923 7959 7995 8030
1,3 8064 8098 8132 8165 8198 8230 8262 8293 8324 8355
1,4 8385 8415 8444 8473 8501 8529 8557 8584 8611 8638
1,5 8664 8690 8715 8740 8764 8788 8812 8836 8859 8882
1,6 8904 8926 8948 8969 8990 9011 9031 9051 9070 9089
1,7 9108 9127 9146 9164 9182 9199 9216 9233 9249 9265
1,8 9281 9297 9312 9327 9342 9357 9371 9385 9399 9412
1,9 9425 9438 9451 9464 9476 9488 9500 9512 9523 9534
2 9545 9556 9566 9576 9586 9596 9608 9615 9625 9634
2,1 9643 9652 9660 9669 9676 9684 9692 9700 9707 9715
2,2 9722 9729 9736 9743 9749 9755 9762 9768 9774 9780
2,3 9785 9791 9797 9802 9807 9812 9817 9822 9827 9832
2,4 9836 9840 9845 9849 9853 9857 9861 9866 9869 9872
2,5 9876 9879 9883 9886 9889 9892 9895 9898 9901 9904
2,6 9907 9909 9912 9915 9917 9920 9924 9926 9927 9929
2,7 9931 9933 9935 9937 9939 9940 9942 9944 9946 9947
2,8 9949 9950 9952 9953 9955 9956 9958 9959 9960 9961
2,9 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972
3 99730 99739 99747 99755 99763 99771 99779 99786 99793 99800
3,1 99807 99813 99819 99825 99831 99837 99842 99847 99853 99858
3,2 99863 99867 99872 99876 99880 99884 99888 99892 99896 99900
3,3 99903 3,6 99977 3,9 999904 4,4 9999892 5 999999
3,4 99933 3,7 99937 4 999937 4,6 9999957 5 999999
3,5 99953 3,8 99957 4,2 999973 4,8 9999984 6 999999

<< |
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Література::

 1. Література
 2. 17 Література
 3. Рекомендована література
 4. список рекомендованої літератури
 5. 7. список Рекомендованої літератури
 6. Література:
 7. 4. Література
 8. Література
 9. Література
 10. Література:
 11. Література
 12. Література
 13. Література:
 14. Література:
 15. Література:
 16. Література:
 17. Література:
 18. Література:
 19. Література