<<
>>

Література:

1. Филипп Котлер "Основы маркетинга", - М.: "Прогресс", 1992.. Гл.8-11.

2. Спицин И.О., Спицин Я.О. "Маркетинг в банке", - К.: Писпайп", 1993.- Гл.

6.

3. Дихтль Е., Хершген Х. "Практический маркетинг", - М.: "Высшая школа", 1996. - Гл.3,4.

4. Макарова Г.П. "Система банковского маркетинга", М.: "Финстатинформ", 1997. - Гл.5.

Планування комплексу маркетингу:

- стратегія продукту

- стратегія ціноутворення

- стратегія у сфері систем доставки

- комунікаційна стратегія

Продуктова стратегія складається з 2-х елементів:

1. Аналіз тих продуктів, що є.

2. Аналіз розвитку продуктів з точки зору доцільності

2.1. зміни структури запропонованих продуктів

2.2. розширення спектру продуктів за рахунок:

2.2.1. продуктів, які не застосовувались конкретним банком

2.2.2. продуктів, які є новими, розробленими безпосередньо банком

2.2.1.

Зміна структури:

- з точки зору оптимізації взагалі

- з точки зору відношення до різних етапів життєвого циклу банківського продукту:

1. виведення на ринок

2. зріст

3. зрілість

4. спад

Схема життєвого циклу продукту (класична):

Види кривих обсягу продаж:

- класична

- крива з повторним циклом (кредити)

- “гребешкова” крива - електронні послуги

- “Бум” - немає ознак спаду

Оптимізація структури продуктового ряду, в даному випадку:

* який продукт на якому етапі циклу

* збалансування (стабільний прибуток)

Критерій оптимізації асортиментного ряду

a´P(t) - b´R(t) ® max

P(t) - сумарний прибуток за момент часу t

R(t) - сумарна оцінка ризику, банківської діяльності по всім операціям банку, які проводяться в момент t

a,b - адаптивні коефіцієнти

Оцінка асортименту проводиться по параметрах:

Старі продукти

- рівень збуту

- відносна частка ринку

- розмір витрат та рівень рентабельності

Нові продукти:

- перспективність

- унікальність

- ефективність

- рентабельність

- сумісність з діючими продуктами

- дохідність у поєднанні з прийнятним рівнем ризику

- можливість автоматизації

Вирішення проблеми балансу:

- диверсифікації рівня та прибутковості

- поєднання старих та нових послуг

2.2.2.

Розробка продукту новинки

Процес створення продукту проходить стадії:

1.

Пошук ідей

1.1. пошук і накопичення ідей

1.2. відбір придатних ідей

1.3. розробка задумів продукту

1.4. відбір придатних задумів

1.5. визначення стратегії маркетингу

2. Аналіз маркетингових можливостей

2.1. аналіз ринкових можливостей

2.2. аналіз можливостей банку

2.3. співставлення наявних перспектив з цілями банку

3. Безпосередньо розробка продукту

3.1. розробка техніки надання послуги

3.2. підготовка нормативної документації

3.3. навчання кадрів

4. Випробування продукту

4.1. апробація послуги в реальних умовах

4.2. перевірка на практиці якості продукту, доступності ціни, наявності потреби в ньому

4.3. визначення частості звертання

5. Комерціалізація

5.1. прийняття рішення про виведення продукту-новинки дот ринку

5.2. вибір слушного моменту та місця надання послуги із врахуванням результатів аналізу ринкових випробувань

5.3. проведення пропагандистської кампанії

5.4. розробка інструкцій і формальної документації

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Література::

 1. Література
 2. 17 Література
 3. Рекомендована література
 4. список рекомендованої літератури
 5. 7. список Рекомендованої літератури
 6. Література:
 7. 4. Література
 8. Література
 9. Література
 10. Література:
 11. Література
 12. Література
 13. Література:
 14. Література:
 15. Література:
 16. Література:
 17. Література:
 18. Література: