<<
>>

КАТЕГОРІЇ МАРКЕТИНГУ:

· НЕСТАТОК(нужда): почуття відчування людиною нестачі будь-чого.

· ПОТРЕБА (потребность): нестаток, який прийняв специфічну форму у відповідності з культурним рівнем та особистістю індивідуума.

· ЗАПИТ(запрос): потреба, яка підкріплена купівельною спроможністю.

· ТОВАР: все, що може задовольнити потребу чи нестаток та пропонується ринку з метою звернення уваги, придбання, використання чи купівлі.

· ОБМІН: акт отримання від будь-кого об’єкту, який бажається, з пропозицією будь-чого взамін.

· УГОДА (сделка): комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

· РИНОК: сукупність існуючих та потенційних покупців товару.

посередницький
ПОКУПЦЯ
РИНОК

держ.установ
міжнародний

Ринки:

1) Потенційні

2) Доступні

a) Кваліфікаційний доступний

b) Освоєний

Згідно закону Парето, 20% споживачів купляють 80% товарів.

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме КАТЕГОРІЇ МАРКЕТИНГУ::

 1. 16.2. Маркетинг роль маркетинга в экономическом развитии страны; в маркетинговой деятельности
 2. Вопрос 93. Маркетинг как функция управления организацией (пред- приятием). Цели и концепции маркетинга
 3. 1.3 Економічні закони і категорії
 4. Генезис і еволюція фінансів як історичної категорії
 5. § 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтернативні теорії капіталу
 6. 4. Економічні закони і категорії, їх класифікація.
 7. 113. Суспільне відтворення і категорії.
 8. Организация банковского маркетинга Служба маркетинга и служба контроллинга в банке
 9. 4. Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів.
 10. Економічна природа категорії «капітал» та його характеристики
 11. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ. ФІНАНСОВІ КАТЕГОРІЇ