<<
>>

Експертні опити.

Проводяться за такими основними етапами.

1. Підбір експертів та формування експертних груп.

§ Питання структури експертної групи

§ Чисельність експертної групи (нижня і верхня межа)

2.

Формування питань та складення анкет.

Умови:

§ Незалежність формування експертами власної думки

§ Зручність праці з анкетами (загальноприйнятні терміни, виключення словесної неоднозначності)

§ Логічна відповідність питань об'єкту опитування

§ Прийнятні витрати часу на оформлення відповідей

§ Зручний час отримання питань і надання відповідей

§ Збереження анонімності відповідей для членів експертної групи

§ Надання експертам інформації, яку вони вимагають

3. Формування правил визначення сумарних оцінок на основі оцінок окремих експертів.

Якщо ми маємо оцінки aij явищ (чинників) Ci , визначених кожним njÎN експертом, то виникає питання про те, яким чином можуть бути отримані групові оцінки явищ.

В загальному випадку, групова оцінка ai кожного явища Ci залежить від оцінок експертами цього явища та ступеню компетентності hj експерта. Ступінь компетентності hj експерта враховує його досвід та кваліфікацію і є основною характеристикою експерта, яка використовується під час визначення групових оцінок. Тому:

ai = f (aij, hi)

i = 1,2,…,m

j = 1,2,…,p

Тобто, визначення способу формування групових експертних оцінок полягає в визначенні цієї функції. При цьому, необхідно, щоб така функція суворо монотонно зростала по aij та hi.

Часто використовують наведену нижче функцію:

Для того, щоб врахувати різницю в компетентності експертів, їм можна надати різної “ваги”. Тоді 0 < hi

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Експертні опити.:

 1. Експертні оцінки.
 2. Методи прогнозування, їх класифікація
 3. 4.3. Методи і моделі прогнозування
 4. 12.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
 5. Цена контракта
 6. Хайринг
 7. Услуги рекламные
 8. Услуги научноконсультативные
 9. Услуги коммерческие
 10. Услуги комиссионные
 11. Услуги информационнокоммерческие
 12. Упаковочный лист
 13. Торговля электронная
 14. Торговый дом
 15. Торговля посылочная
 16. Торговля встречная
 17. Торговля консигнационная
 18. Тендер
 19. Таможня